กระหึ่ม ! พรรคเศรษฐกิจไทย เปิดประชุมใหญ่

วิสามัญครั้งที่ 1/2565 เลือกกรรมการบริหารพรรค สุดคึกคัก ดัน พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรค ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นั่งเลขาฯ ตามคาด

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.
ณ บริเวณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ อาคารยูทาวเวอร์ ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ พรรคเศรษฐกิจไทย ได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2565 โดยมี ส.ส.และสมาชิกพรรค แต่ละจังหวัดที่เดินทางมาจากทั่วประเทศกว่า 400 คน ทยอยเดินทางเข้ามารับการตรวจ ATK ตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ก่อนจะแสดงผล ATK เป็นลบ เพื่อลงทะเบียนสมาชิก ตามรายชื่อ ก่อนเข้าห้องประชุม พร้อมกันนี้ยังเปิดรับสมาชิกใหม่ รวมถึงประชาชนทั่วไป และมีตัวแทนจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)เข้าร่วมสังเกตุการณ์ประชุมด้วย

เวลาประมาณ 09.30 น. พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ได้เดินทางมาถึงบริเวณห้องประชุม โดยมี ส.ส.ของพรรคอาทิ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์,นายไผ่ ลิกค์ ,นายสมศักดิ์ คุณเงิน,นายจีรเดช ศรีวิราช,นายพรชัย อินทร์สุข,นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ,นายยุทธนา โพธสุธน,พลตำรวจเอก ยงยุทธ เทพจำนงค์,นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข นายปัญญา จีนาคำ,นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ร่วมกันต้อนรับและเข้าสู่ห้องพักรับรอง

เวลาประมาณ 10.00 น. ร.อ.ธรรมนัส พรพมเผ่า ส.ส.เขต 1 จ.พะเยา และน.ส.ธนพร ศรีวิราช ภริยา ได้เดินทางมาถึง จากนั้น พล.อ.วิชญ์ฯ พร้อมด้วย ร.อ.ธรรมนัสฯ และ ส.ส.ของพรรคเศรษฐกิจไทย ได้ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพรรคเศรษฐกิจไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนจะร่วมกันเดินเข้าห้องประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยมี ‘ดิว เดอะสตาร์’ หรือนายอรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ ดารานักร้องชื่อดังทำหน้าที่พิธีกรและกล่าวต้อนรับท่ามกลางสื่อมวลชนทุกแขนงที่มาร่วมรายงานข่าวเป็นจำนวนมาก

จากนั้นนายสะถิระ เผือกประพันธ์ ‘ดร.เอ’ ส.ส.เขต 8 จ.ชลบุรี รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม พร้อมแจ้งวาระการประชุมอย่างเป็นทางการ โดยเบื้องต้นได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมบันทึกภาพและรายงานบรรยากาศการประชุมประมาณ 10 นาที ก่อนจะปิดห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุม รวมทั้งการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค และคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครเลือกตั้ง จนเสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อย และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ขณะที่สมาชิกพรรคฯ ต่างๆ ร่วมกันมอบพวงมาลัยและดอกกุหลาบแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทย บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

สำหรับรายชื่อกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทย 22 คนมีดังนี้
หัวหน้าพรรค พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา,เลขาธิการพรรค ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า,เหรัญญิกพรรค นางสาวธนพร ศรีวิราช,นายทะเบียนพรรค นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์, ส่วนตำแหน่งกรรมการบริหาร ดังนี้ นายไผ่ ลิกค์,นายสมศักดิ์ คุณเงิน,นายจีรเดช ศรีวิราช, นายพรชัย อินทร์สุข,นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ,นายยุทธนา โพธสุธน,พลตำรวจเอก ยงยุทธ เทพจำนงค์,นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข,นายปัญญา จีนาคำ,นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ
นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ,นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล,นายไพร พัฒโน,นายสุชาติ อุทัยวัฒน์,นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ,นายธนสาร ธรรมสอน ,นายปัญญา พุกราชวงศ์ และดร.นพดล สงวนพันธ์

นอกจากนี้ ยังมีกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง 16 คน ดังนี้ กรรมการบริหารพรรค ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า,นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์,นายไผ่ ลิกค์,นายสมศักดิ์ คุณเงิน,นายจีรเดช ศรีวิราช,นายพรชัย อินทร์สุข,นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ และนายยุทธนา โพธสุธน ส่วนหัวหน้าสาขาพรรค ภาคใต้ นายชานนท์ จิตต์จง,หัวหน้าสาขาพรรค ภาคกลาง ,นางเพทาย กุลฉันท์วิทย์ ,ขณะที่หัวหน้าสาขาพรรครอการคัดเลือกในการประชุมครั้งถัดไป และสำหรับตัวแทนพรรคประจำจังหวัดพะเยา คือนายสุธี พงษ์เพียรชอบ,ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวณตฤณ สุริวงษ์,ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดกำแพงเพชร,นายสุจินต์ อินพหล,และตัวแทนพรรคประจำจังหวัดชุมพร นายกรรภิรมย์ กุยุคำ อีก 2 ท่าน จะคัดเลือกในการประชุมครั้งต่อไป

พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย กล่าวว่า “ยินดีที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกพรรคให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค และพร้อมที่จะทำงานเพื่อให้ พรรคเศรษฐกิจไทย เป็นที่พึ่งและยืนเคียงข้างประชาชน มุ่งทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ธำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามปรัชญา ของพรรคที่มุ่งเน้นให้ประชาชน ‘มั่นคง มั่งคั่ง ทั้งแผ่นดิน’ ซึ่งขณะนี้ประชาชนยังได้รับผลกระทบ และเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโควิด 19 ดั้งนั้นวาระเร่งด่วนในการทำงานของพรรค จะเข้าไปดูแลประชาชนผ่านการทำงานพื้นที่ของ ส.ส.ที่มีอยู่ทั้งหมด เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนให้ดีขึ้น”

ร้อยเอกธรรมนัสฯ กล่าวว่า “ขอขอบคุณสมาชิกพรรค และ ส.ส.ของพรรคทุกคนที่ให้โอกาสและไว้วางใจให้เข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย ซึ่งพร้อมทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนตามแนวทางของพรรค ที่ยึดมั่น และทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติ และพี่น้องของประชาชนเป็นที่ตั้งธำรงไว้ซึ่ง เสาหลักของบ้านเมือง นั่นคือ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
#พรรคเศรษฐกิจไทย #มั่นคงมั่งคั่งทั้งแผ่นดิน

You may have missed