วิรัช-วัชระ-สัมพันธ์ลุยน้ำท่วมมอบถุงยังชีพจากนายกรัฐมนตรีให้ชาวบ้านติดเกาะที่สุโขทัย

(16 พ.ย.64)นายวิรัช ร่มเย็น เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายสัมพันธ์  ตั้งเบญจผล อดีตส.ส.สุโขทัยและนายวัชระ  เพชรทอง อดีตส.ส.กรุงเทพมหานครนำถุงยังชีพนายกรัฐมนตรีจากกระทรวงพัฒนาการและความมั่นคงของมนุษย์ ไปมอบให้ชาวสุโขทัยที่ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านต.ไกรนอก
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัยที่ติดเกาะจำนวน 25 ครัวเรือน โดยมีนายวัชระ  พร้าโมต กำนันต.ไกรนอก และนางกฐิน  แสงมี ผู้ใหญ่บ้านพร้อมชาวบ้านมาให้การต้อนรับ โอกาสนี้นางกฐิน  ได้เล่าให้ฟังว่าที่นี่เป็นแหล่งรับน้ำบางระกำโมเดล น้ำจะท่วมหลังจากทำนาเสร็จเป็นเวลา 3 เดือนทุกปี รัฐไม่มีค่าชดเชยใดๆ สภาพน้ำท่วมถนนทำให้ชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นพาหนะ

นายวัชระ  เพชรทอง อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ได้ทราบข่าวชาวบ้านหนองโนน อ.กงไกรลาศ จึงเดินทางมาจากกรุงเทพฯเพื่อไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชาวบ้าน ถ้าไปไม่ถึงชาวบ้านก็ไม่มีทางที่จะได้รับรู้ปัญหาที่แท้จริงจากประชาชน ในฐานะที่ตนเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขชาวสุโขทัยคนหนึ่ง เมื่อชาวสุโขทัยเดือดร้อนก็ขอเป็นฟันเฟืองเล็กๆในการช่วยเหลือชาวบ้าน จึงได้ชวนนายวิรัช ร่มเย็น เลขานุการมท.2และนายสัมพันธ์  ตั้งเบญจผล อดีตส.ส.สุโขทัยมามอบสิ่งของให้ประชาชนและรับฟังปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขและช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป

สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดสุโขทัยปีนี้ถือว่าหนักสุดในรอบ 10 ปี ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้ง 9 อำเภอ 56 ตำบล 288 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตร 169,297 ไร่ บ่อปลา 1,326 ไร่ ถนน 118 สาย สะพาน 6 แห่ง ท่อระบายน้ำ 7 แห่ง ตลิ่ง-คันกั้นน้ำ 6 แห่ง และฝาย 9 แห่ง