“อลงกรณ์-อรรถพร”ลุยเพชรบุรีแก้ปัญหาประชาชนนำทีมชลประทานพัฒนาคลองรับมือน้ำท่วม

9ต.ค.2564นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯร่วมด้วยนายอรรถพร พลบุตร คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตร.และดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านนำเครื่องจักรกลหนัก รถขุดแขนยาว 4 คันของกรมชลประทานขุดลอกคลองสาย”ดี.25 “ช่วงตำบลบางแก้วถึงตำบลช่องสะแกในพื้นที่อำเภอบ้านแหลมและอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีโดยลอกคลองกำจัดผักตบชวาเตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากฤดูฝนนี้และเป็นคลองส่งน้ำ-กักเก็บน้ำยามฤดูแล้ง
นอกนี้ยังได้รับงบสนับสนุนเพิ่มเติมในการพัฒนาคลอง ดี.9สามารถระบายน้ำในกรณีน้ำท่วมได้ถึง100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
นายอลงกรณ์กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ.โดยกรมชลประทานพร้อมสนับสนุนจังหวัดเพชรบุรีในการพัฒนาคลองธรรมชาติทุกคลองและเร่งดำเนินการพัฒนาโครงการชลประทานในจังหวัดเพชรบุรีให้เสร็จสมบูรณ์เร็วที่สุด
ตามนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้จะแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานโดยมีนายอรรถพร พลบุตรเป็นประธาน

You may have missed