ด่วน ” แรมโบ้ ” ลาออกแล้ว..

ด่วน ” แรมโบ้ ” ลาออกแล้ว..
วันที่ 18 เมษายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศลาออกจากทุกตำแหน่ง โดยได้แจ้งว่าได้ไปกราบลาท่านนายกฯรัฐมนตรีด้วยตนเอง เพราะไม่อยากให้ท่านนายกเสื่อมเสีย จากฟันเฟืองเล็กๆตัวนี้ ทั้งจากกรณีคลิปเสียง หรือกรณีใดๆ และให้มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้คือ 19 เมษายน 2565 ทั้งนี้แหล่งข่าวระดับสูงในทำเนียบได้แจ้งข้อมูลเชิงลึกอีกด้วยว่า ได้มีคำสั่งพิเศษไปถึงหน่วยรักษาความปลอดภัยและตำรวจสันติบาลที่ทำเนียบฯ อีกด้วยว่า ห้ามมิให้แรมโบ้เข้ามาพบท่านนายกรัฐมนตรีอีกและไม่ให้เข้ามาภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาลอีกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

You may have missed