# แม่ฮ่องสอน # สุดทน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ยื่นเรื่องให้”แม่เลี้ยงผึ้ง”ช่วยด่วน

# แม่ฮ่องสอน # สุดทน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ยื่นเรื่องให้”แม่เลี้ยงผึ้ง”ช่วยด่วน

วันที่ 18 เมษายน 2565 นางต้า หัวหน้ากลุ่มเกษตรยิ้ม ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือด่วนต่อ นางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ เลขานุการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ถึงกรณีที่กลุ่มปลูกกระเทียม หลายกลุ่มใน จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ผลผลิตขายไม่ได้ หรือหากขายได้ก็ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง อีกทั้งได้ขอความช่วยเหลือไปที่เกษตรจังหวัดหลายครั้งแล้ว แต่ไม่ได้มีผลตอบรับใดๆมาเลย ยังความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านทุกกลุ่มเป็นอย่างมาก และทุกกลุ่มอยากขอให้นางสุภิญกัลย์ ( แม่เลี้ยงผึ้ง ) หาทางช่วยเหลือด่วน โดยอยากให้ช่วยหาตลาดส่งออกทั้งใน และต่างประเทศ และทุกคนฝากความหวังไว้ที่แม่เลี้ยงผึ้ง เนื่องจากเชื่อมือจากผลงานที่ผ่านมาด้วยการดัดหลังพ่อค้าคนกลางที่ชอบเอาเปรียบชาวบ้านอีกครั้ง โดยนางสุภิญกัลย์ ได้กล่าวกับตัวแทนชาวบ้านว่าจะรีบหาทางช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้กลุ่มชาวบ้านได้มอบผักและผลไม้หลายอย่างให้แก่แม่เลี้ยงผึ้งแทนการขอบคุณอีกด้วย

You may have missed