“ธรรมาภิบาล ชู พรบ.ผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล จนแล้วเสร็จ”


นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ นายกสภาสมาคมธรรมาภิบาล ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต เปิดเผยว่า “ความเร่งด่วนในวาระนี้ ต้องให้ความสำคัญกับ พรบ.ผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล เราไม่มีกฎหมายตรงนี้จริงๆ การจัดมาตรฐานวิชาชีพช่างจึงเป็นเรื่องยาก ทั้งๆที่ช่างไทยมีฝีมือระดับโลก แต่ขาดกฎหมายรองรับ

นายณัฎฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า” โชคดีที่เราเสนอร่าง พรบ.ฉบับนี้ถึง ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามกลไกของกฎหมายและระบบรัฐสภา มาตารา ๑๓๓ ซึ่ง พรบ.ฉบับนี้ จักเป็นประโยชน์ทั้งผู้รับเหมางานระบบและเครื่องกล รวมถึงผู้ใช้บริการ ประชาชนทั่วไป ซึ่ง พรบ.ได้ส่งถึง ประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๑ มี.ค.๖๕ ยังคงเหลือการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเท่านั้นเอง

You may have missed