สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)​ เปิดตัวโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตและโครงการพี่สอนน้องให้เด็กไทยมีทักษะการว่ายน้ำอย่างถูกต้อง ลดการเสียชีวิตจากสาเหตุการจมน้ำ

พล.อ.ศิริชัย ดิษฐ์กุล อุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายพัฒนเศรษฐ์ จังคศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน),พล.อ.ธนิส พิพิธวนิชการ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และประธานโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตและโครงการพี่สอนน้อง พร้อมผู้บริหารสมาคม และผู้แทนบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)​ ร่วมแถลงข่าวโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตว่า จากรายงานการจมน้ำระดับโลก ขององค์การอนามัยโลกพบการจมน้ำเป็นสาเหตุอันดับ 3 ของการเสีนชีวิตจากการบาดเจ็บ ซึ่งแต่ละปีมีเด็ก เสียชีวิตจากการจมน้ำเฉลี่ยปีละ 140,219 ราย ขณะที่ปี 2562 มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำสูงถึง 3,360 ราย เป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี 559 ราย และในปี 2563 เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิตมากถึง 692 ราย ซึ่งเป็นการเสียชีวิตอันดับ 1

ทางสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ประสานความร่วมมือ กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)​ เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น ได้จัดโครงการ 2 โครงการ คือโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตประจำปี 2565 และโครงการพี่สอนน้อง ซึ่งทั้ง 2 โครงการจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีทักษะการว่ายน้ำอย่างถูกต้องสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสได้เรียนว่ายน้ำ อีกทั้งทำให้เด็กๆมีสุขภาพดี ว่ายน้ำเป็น ซึ่งนำไปสู่การลดอัตราการสูญเสียชีวิตของเด็กในแต่ละปีที่มีจำนวนสูงมาก ซึ่งการจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทยที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับนักกีฬาเยาวชนในการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมไปถึงเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่เส้นทางนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต

พล.อ.ศิริชัย ดิษฐ์กุล กล่าวว่าทั้ง 2 โครงการเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเยาวชน ที่ทางสมาคมฯ ต้องรับผิดชอบต่อสังคม โดดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส และผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้งทำให้ทุกคนมุ่งสู่ความเป็นเลิศของการนักกีฬา​ว่ายน้ำ ซึ่งโครงการนี้จะมีในทุกภูมิภาค

ส่วนนายพัฒนเศรษฐ์ฯ กล่าวว่า ทาง.ปตท. สนับสนุนสมาคม มา 5 ปี เราเห็นการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หากประสบเหตุจมน้ำอีกทั้งเห็นการพัฒนาวงการกีฬาว่ายน้ำที่เทียบเท่าสากลได้

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน

You may have missed