วช นำคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมโครงการศึกษาแนวทางการนำเชื้อเพลิงขยะจากมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเครื่องปั่นดินเผา ด่านเกวียน

โคราชแสงสุวรรณ พอตเทอรี่ จากผลงานวิจัยของ ผศ ดร พรรษา ลิบลับ มทส โดยมีคุณบุญยฤทธิ์ พยุหไพศาล ผู้จัดการ หจก โคราชแสงสุวรรณ พอตเทอรี่ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจการ
ดร พรรษา ลิบลับ หัวหน้าโครงการวิจัยกล่าวว่า งานวิจัยชุดนี้ต้องการศึกษาหาแนวทางในการนำเชื้อเพลิงขยะหรือRDF ไปใช้ในการผลิตพลังงานร่วมกับอุตสาหกรรมขนาดเล็กเพื่อเป็นทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากขยะนอกเหนือจากการส่งไปกำจัดที่โรงผลิตปูนซีเมนต์หรือโรงไฟฟ้าขยะที่มีอยู่อย่างจำกัดโดยมีการประเมินคัดเลือกผู้ประกอบการ3แห่งเพื่อทำการทดสอบการใช้RDF ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก อุตสาหกรรมผลิตเครื่องปั้นดินเผ่และอุตสาหกรรมการผลิตพื้นรองพาเลทไม้ โครงการวิจัยมีระยะ1ปี ตั้งใจให้เป็นโครงการนำร่อง สำหรับการทดสอบการนำเชื้อเพลิงขยะมาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นเซรามิกส์ของ ด่านเกวียน โดย หจก โคราชแสงสุวรรณ ได้รับการตอบรับที่ดี ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจ ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพและทำให้เกิดการปนเปื้อนของมลพิษบนผลิตภัณฑ์ ช่วยลดต้นทุนการผลิต และเปลี่ยนเชิ้อเพลิงการเผาเครื่องปั่นดินเผาจากการใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมจากการใช้ไม้ฟืนมาเป็นการใช้ขยะRDF ทั้งนี่ในระยะยาว
หากมีการรวบรวมขยะในพื้นที่ส่วนกลางได้ก็จะทำให้การใช้พลังงานจากขยะมีความเป็นไปได้ที่จะขยายการใช้งานออกไปในชุมชน

You may have missed