วัชระให้ปากคำเพิ่มเติมป.ป.ช.ย้ำสมศักดิ์-ชูศักดิ์ ทำผิดกม.ชัดเจน ต้นเหตุโควิด-19 ระบาดคลัสเตอร์สุโขทัย ทำคนป่วย-ตายนับสิบ

(28ม.ค.65)เมื่อเวลา 11.00 น.ที่สำนักงานป.ป.ช.นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์  ยื่นหนังสือถึงพล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ยืนยันพฤติการณ์การกระทำความผิดของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ

โดยให้ปากคำเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรกรณีกล่าวหานายสมศักดิ์ ในฐานะรองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน และเป็นกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)และนายชูศักดิ์ ดังนี้คือ ขณะเกิดเหตุมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ทั่ว โลก รวมทั้งจังหวัดสุโขทัยเป็นพื้นที่เกิดโรคติดต่ออันตรายมีความรุนแรงสูง และสามารถแพร่ เชื้อไปสู่อื่นได้ง่ายรวดเร็วเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ ทำให้มีผู้ติดเชื้อป่วยและเสียชีวิตจำนวนมาก รัฐบาลต้องจัดตั้ง “ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19” โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและผู้อำนวยการศูนย์ นายสมศักดิ์  เป็นกรรมการ มีหน้าที่กำหนดนโยบายและมาตรการเร่งด่วนในการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ควบคุมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ หน้าที่อื่น ๆ ซึ่งในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) ข้อ 3  ห้ามมิให้มีการชุมนุมการทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใด สถานที่แออัดหรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ทั้งนี้ภายในเขตพื้นที่ที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงประกาศกำหนด นายสมศักดิ์ และนายชูศักดิ์ ได้ทราบข้อกำหนดและประกาศดังกล่าวแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 12 เม.ย.64เวลาประมาณ 19.00 น.นายสมศักดิ์และนายชูศักดิ์ได้ร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกันคือ
ได้ร่วมกันชุมนุมทำกิจกรรมมั่วสุมกันที่ร้านคาเฟ่ เดอทรี อ.เมืองจ.สุโขทัย รวมกลุ่มกันอย่างใกล้ชิดจำนวนประมาณ 20 คน อันเป็นที่แออัดมีการรดน้ำอวยพร ตามประเพณีสงกรานต์ งานเลี้ยงสังสรรค์ (ปาร์ตี้) ร้องเพลงคาราโอเกะ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกันในสถานที่แออัด ในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ ซึ่งนายสมศักดิ์ และนายชูศักดิ์ ยัง บังอาจไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกสุขลักษณะ ขณะอยู่นอกเคหสถาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

ซึ่งจากพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุให้นายณัฐพล ติวุตานนท์ และประชาชนซึ่งร่วมอยู่ในสถานที่ดังกล่าวติดเชื้อโควิต-19 เสียชีวิตรวม 3 ราย และมีการติดเชื้อแพร่ระบาดไปทั่วทั้งจังหวัดสุโขทัยถึง 55 ราย ดังนั้น ทั้งสองคนจึงมีความผิดฐานฝ่าฝืนข้อกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และความผิดฐานไม่สวมหน้ากากอนามัยและย่อมเป็นความผิดจริยธรรมร้ายแรงข้อหาต่าง ๆ คือ ผิดมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและ หัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 ข้อ 4,6,7,8,10-13,15,17,19,21,23 จึงขอให้ป.ป.ช.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับนายสมศักดิ์และนายชูศักดิ์โดยเร่งด่วนต่อไป

You may have missed