ศาลนครนายกพิพากษาให้บ.ยามาโตะฯของอดีตสว.ธวัชชัยชดใช้ค่าสินไหมให้ชาวบ้านกรณีก่อมลพิษทางเสียง-สร้างรง.ทับที่สาธารณะ


(24 ม.ค.65)นายวัชระ  เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ตามที่นายสมพล  จีรพรชัย ได้ร้องเรียนกับตนและนายวิลาศ  จันทร์พิทักษ์ อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ กรณีโรงงานของบริษัท ยามาโตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดของนายธวัชชัย  บุญมา อดีตวุฒิสมาชิกปล่อยมลพิษทางเสียงและสร้างโรงงานในเขตที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม(พื้นที่สีเขียว)ทับทางสาธารณะ เพื่อผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ตั้งอยู่ที่ 98/4 ม.11 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก โดยถูกชาวนครนายกไปยื่นประท้วงร้องเรียนต่อสถานฑูตญี่ปุ่นนั้น ต่อมานายสมพล  จีรพรชัยกับพวกได้ยื่นฟ้องบ.ยามาโตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จำเลย เรื่องละเมิด เป็นคดีสิ่งแวดล้อม คดีดำที่ สว.1/2561 คดีแดงที่สว.1/2561
ศาลจังหวัดนครนายกได้อ่านคำพิพากษาวันนี้ เวลา 09.00 น.ที่บัลลังก์ 2 พิพากษาให้จำเลยรื้อถอนแผ่นเมทัลชีทบนกำแพงรั้วทั้งหมด และให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์คนละ 72,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย และให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ทั้งสี่คนๆละ 5,000 บาทต่อเดือนนับแต่วันฟ้อง
(ฟ้อง 23 กุมภาพันธ์ 2561)และให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ทั้งสี่คนละ 2,000 บาทต่อเดือน(ฟ้อง 23 ก.พ.61)เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะรื้อถอนแผ่นเมทัลชี้ทเสร็จสิ้น
คดีนี้มีทนายความจากมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน นำโดยนางสาวส.รัตนมณี พลกล้าและนายสัญญา เอียดจงดี เป็นทนายความอาสาให้กับโจทก์และจะอุทธรณ์คำพิพากษาเรื่องค่าเสียหายและการที่ศาลไม่สั่งให้หยุดกิจการต่อไปก่อน อนึ่ง ก่อนหน้านี้ศาลจังหวัดนครนายกมีคำพิพากษาเรื่องนี้ 2 คดีดังนี้ คดีดำที่ 458/2561  คดีแดงที่ 452/2561สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก เป็นโจทก์ฟ้องบริษัท ยามาโตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดยนายธวัชชัย บุญมา จำเลย
โจทก์กล่าวหาว่าจัดให้มีการดำเนินการก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากแผนฝัง บริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแปลนที่ได้รับที่ได้รับอนุญาตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้ในใบอนุญาตหรือผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้  จำเลยให้การรับสารภาพ  ศาลจังหวัดนครนายกพิพากษาวันที่ 20 เม.ย.61 ว่า จำเลยผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ  ปรับ 4,000 บาทและปรับอีกวันละ 100 บาท นับแต่วันที่ 29 ธ.ค.56 จนกว่าจะดำเนินการให้ถูกต้อง รับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงปรับ 5,000 บาท และปรับอีกวันละ 50 บาท นับแต่ 29 ธ.ค.56จนกว่าจะดำเนินการให้ถูกต้อง ไม่ชำระค่าปรับให้กักขัง
และอีกคดีคือคดีดำที่ อ68/2562 คดีแดงที่ อ197/2562
สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โจทก์ฟ้องนาย ธวัชชัย บุญมา
จำเลย โจทก์กล่าวหาว่าร่วมกันก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลจังหวัดนครนายก
พิพากษาวันที่ 11 มี.ค.62 ว่า จำเลยผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ  ปรับ 4,000 บาทและปรับอีกวันละ 900 บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงปรับ2,000 บาท และคงปรับอีกวันละ  50 บาท นับแต่29 ธ.ค.59 จนกว่าจะดำเนินการถูกต้อง ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทน

นายวัชระ  กล่าวว่า นายสมพล  จีรพรชัย ได้ร้องเรียนกรณีโรงงานยามาโตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดก่อมลพิษและสร้างทับทางสาธารณะที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.นครนายกตั้งแต่พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบันไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด ขณะที่สถานฑูตญี่ปุ่นก็เพิกเฉยจนนายสมพลต้องไปฟ้องศาลยุติธรรมและมีคำพิพากษาในวันนี้ ไหนอ้างนักหนาว่าบริษัทของญี่ปุ่นมีมาตรฐานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

You may have missed