วัชระยื่นป.ป.ช.ขอเอกสารสู้คดีซิโน-ไทยฟ้องหมิ่นเรียก5ล.หลังแฉความไม่โปร่งใสขยายเวลาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

(19 พ.ย.64)สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 12 ธ.ค.63 นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการขยายเวลาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ครั้งที่ 5 ว่า การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ สัญญาก่อสร้าง 900 วันเป็นเงิน 12,280 ล้านบาท เงื่อนไขที่ระบุไว้ผู้ซื้อซองทราบทุกบริษัทคือ ต้องสร้างเสร็จภายใน 900 วัน ก่อสร้าง 24 ชั่วโมง คนงานต้องไม่ต่ำกว่า 4,000 คน ถ้าสร้างไม่เสร็จต้องจ่ายค่าปรับวันละ 12 ล้านบาทเศษ แต่ปรากฏว่าที่ผ่านมามีการขยายเวลาไปแล้วถึง 4 ครั้งรวม 1,864 วัน ในสมัยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติถึง 3 ครั้ง คือครั้งแรก 387 วัน ครั้งที่สอง 421 วัน และครั้งที่สาม 674 วันรวม 1,482 วัน สมัยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา 1 ครั้ง 382 วันรวมทั้งสิ้นขยายสัญญามาแล้ว 4 ครั้ง จำนวน 1,864 วัน โดยนายสรศักดิ์ เพียรเวช อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้อนุมัติทั้งสิ้น ซึ่งส่อว่าเอื้อประโยชน์ให้เอกชนอย่างเห็นได้ชัดและทำให้ราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงนั้น บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างได้ยื่นฟ้องนายวัชระ ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ละเมิด เรียกค่าเสียหาย 5 ล้านบาท
ล่าสุดวันนี้นายวัชระ ได้ยื่นหมายเรียกต่อคณะกรรมการป.ป.ช.มีนายมงคล  วุฒินิมิตร ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ป.ป.ช.
มารับหมายเมื่อเวลา 13.30 น.ขอให้พิจารณาอนุมัติส่งเอกสารตามหมายของศาลในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง เพราะเป็นสาระสำคัญที่จะใช้พิสูจน์พฤติกรรมของโจทก์ว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตจริงหรือไม่ เนื่องจากโจทก์บรรยายฟ้องว่าเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มิได้มีอิทธิพลทางการเมืองหรือมีอภิสิทธิพิเศษอันใด เพราะฉะนั้น สำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงคดีสินบน 20 ล้านบาทโรงไฟฟ้าขนอม ที่นายภาคภูมิ  ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการบ.ซิโน-ไทยฯและบ.ซิโน-ไทยฯที่ถูกป.ป.ช.ชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.149,157 ประกอบม.86 ถือเป็นหลักฐานสำคัญในคดีที่ต้องนำใช้หักล้างต่อสู้คดีในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
สำหรับเอกสารที่นายวัชระยื่นขอ เป็นสำเนาสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง คดีหมายเลขดำที่07-3-619/2560 คดีหมายเลขแดงที่ 306-3-50/2562 กล่าวหานายคณิน เมืองด้วง รองนายกเทศมนตรี ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช กับพวก กรณีเรียกรับเงินจำนวน 20,000,000 บาท จากบริษัทรับว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนอม เพื่อแลกกับการอนุญาตให้มีการใช้ท่าเรือชั่วคราว และ/หรือ ให้ท่าเรือเทียบท่าเพื่อขนถ่ายชิ้นส่วนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย มีนายภาคภูมิ ศรีชำนิ ผจก.บ.ซิโน-ไทยฯและบริษัทฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามปอ.149,157ประกอบม.86 ซึ่ง
เอกสารอยู่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หากกรรมการป.ป.ช.ไม่มอบเอกสารฉบับนี้ให้ ตนก็ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับกรรมการป.ป.ช.ต่อไป ซึ่งเกิดกรณีตัวอย่างแล้วจากที่นายวัชระเคยฟ้องคดีที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางกรณีนายสรศักดิ์ เพียรเวช อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ส่งเอกสารตามหมายเรียกในข้อหา ม.137 และ 157มาแล้วซึ่งศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้ประชาชนเป็นผู้เสียหาย  สามารถฟ้องคดีที่ศาลอาญาคดีทุจริตได้

You may have missed