“ไร่สลิลทิพย์” ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พลิกวิกฤติเป็นโอกาส !!…สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ยุคโควิด-19

จากสภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้หลายๆ ประเทศทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า ไม่เว้นแต่ประเทศมหาอำนาจยังใหญ่ยังสั่นคอน ประเทศไทยเป็นหนึ่งประเทศที่กำลังเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบไปในหลายๆ ด้าน รัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนทั้งเรื่องวัคซีนและเรื่องปากท้องของประชาชน โดยกรมการพัฒนาชุมชุนได้ผุด โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งทางรอดที่พลิกวิกฤติเป็นโอกาส !! …สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ยุคโควิด-19 ในปัจจุบัน
“หนุ่ย” ประมวน กองน้อย อดีตนักสื่อสารมวลชนที่ได้ปรับเปลี่ยนหันเหชีวิตกลับสู่วิถีเกษตรกรรมแบบดังเดิม ทำนาปลูกข้าว ปลูกพืชผักสวนครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หวังสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับครอบครัว ชุมชน จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ไร่ โดยใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด ‘ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก ภายใต้ชื่อ ‘ไร่สลิลทิพย์’
คุณหนุ่ย’ ประมวน กองน้อย เจ้าของไร่สลิลทิพย์ กล่าวว่า ‘อดีตเคยเป็นนักสื่อสารมวลชนมาก่อ น ทำงานในสายข่าวกับหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เก็บสะสมความรู้ประสบการณ์มาบ้าง… เมื่อวงการสื่อสารมวลชนเข้าสู่ยุคดิจิตอล จึงได้ผันตัวเองออกมาหันหลังให้วงการสื่อมวลชนกลับสู่บ้านเกิดที่อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม มาทำธุรกิจร้านสะดวกซื้อในนาม ‘ร้านป๋าหนุ่ย’ จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดในชุม
หลังจากนั้นได้เข้าไปร่วมเป็นหนึ่งใน ‘นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ‘โคก หนอง นา โมเดล’ หรือ (นพต.) มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรมการเป็นนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ที่สำงานพัฒนาจังหวัดมหาสารคามได้จัดขึ้น ณโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นำความรู้มาต่อยอดเป็นครูพาทำช่วยเหลือกิจกรรมเรื่องขององค์ความรู้ให้กับครัวเรือนในด้านต่างๆให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่แปลงและพึ่งต้นเองได้อย่างยั่งยืนในยุคโควิด-19”
‘ไร่สลิลทิพย์’ ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการ ‘โคก หนอง นา โมเดล’ แบ่งพื้นที่ที่เคยทำนามาก่อน 8 ไร่ ได้ผลผลิตไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย เข้าร่วมโครงการฯ 1 ไร่ได้ทำการขุดตามแบบมาตรฐานของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งพื้นที่จะต้องมีในส่วนของหนอง นา และคลองไส้ไก่ โดยได้บริหารจัดการดังนี้ คือ 1.โคก ได้ทำการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกไม้มรดกให้ลูกหลานได้ใช้ในอนาคต เช่น ยางนา สัก 2.หนอง ได้ทำการเลี้ยงปลานิล ปลาตะเพียน กุ้ง หอยขม และกระจับ 3.นา ได้ทำการปลูกข้าวเหนียว กข6
นอกจากนี้บริเวณรอบพื้นที่ยังได้ทำการปลูกพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เช่น มะม่วง ลำไย มะไฟ ขนุน มะนาว ดอกกระเจียวขาว ดอกกระเจียวหวาน ฝรั่ง ผักหวาน และกล้วยสายพันธุ์ต่างๆ รวมทั้งยังมี “คันนาทองคำ” ครัวเรือนต้นแบบสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการปลูกพืชผักสวนครัว เช่น หอม ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด มะเขือ แตงกกว่า บวบ และถั่วฝักยาว เป็นต้น โดยใช้องค์ความรู้ต่างๆ ทั้งการทำน้ำหมัก การห่มดิน การทำแซนวิชปลา การทำปุ๋ยหมักแห้ง การทำหลุมพอเพียง การเลี้ยงแหนแดง เข้ามาช่วยในการลดต้นและรักษาความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบได้เป็นอย่างดี
‘ปัจจุบันไร่สลิลทิพย์ถือว่าเป็นแหล่งอาหารที่สามารถเลี้ยงชุมชนได้เป็นอย่างดีในยุค โควิด-19 พลิกวิกฤติเป็นโอกาส !!…ในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและ ครัวเรือนมีรายได้จากการขายสินค้าเป็นกอบเป็นกำ ถึงแม้จะเพียงแค่หลักร้อย แต่สามารถมีรายได้อย่างต่อเนื่องในทุกๆ วัน โดยจะเน้นปลูกพืชผักที่ชุมชนต้องการ และปลูกพืชผักที่’ คุณหนุ่ย กล่าวทิ้งท้าย
นางปิยะพร สุทธิทาที พัฒนาการอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม กล่าวเพิ่มเติมว่า อำเภอแกดำได้รับจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” (งบเงินกู้) จำนวน 17 แปลง งบประมาณตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” จำนวน 13 แปลง รวมทั้งหมด 30 แปลง โดยเริ่มดำเนินการขุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนกันยายน 2564 ครัวเรือนได้มีการปรับปรุงพื้นที่ให้พร้อมปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา เพื่อการพึ่งพาตัวเอง ช่วยเหลือแบ่งปันในชุมชน เมื่อผลผลิตมีมากเพียงพอก็จะจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน
‘การขุดปรับพื้นที่ตามโครงการ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน เป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องความเป็นอยู่ รวมทั้งช่วยเหลือครัวเรือนพออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อน สืบสาน และต่อยอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10’

“โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน อำเภอแกดำ” มุ่งมั่น พัฒนา เพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อให้รอดจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบการขับเคลื่อนกิจกรรม โคก หนอง นา ช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นที่พึ่ง สร้างความมั่นคงทางอาหารให้คนในพื้นที่ สนใจเข้าเยี่ยมชมไร่สลิลทิพย์…ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ติดต่อได้ที่ 85 หมู่ 3 บ้านเสือกินวัว ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 44190 โทร.08-6218-2199 หรือสนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงานพัฒนาการจังหวัดทั่วประเทศ !!

You may have missed