สมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล ประกาศรางวัล.. มอบโล่ปูชนียบุคคล บุคคลแห่งชาติ 4 สาขา

 

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 สมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล จัดงานประกาศรางวัลแห่งปี โล่ปูชนียบุคคล บุคคลแห่งชาติ 2564 ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯโดยมีหม่อมราชวงศ์ วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ เป็นประธานมอบรางวัล

วัตถุประสงค์การจัดประกาศมอบรางวัลครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เป็นโครงการตอบแทนคุณแผ่นดิน ยกย่องเชิดชูเกียรติ คนดีของสังคม นำโดย ดร.สันติ พิมพ์ใจใส ประธานโครงการฯ โดยการประกาศรางวัลและมอบรางวัล มีทั้งสิ้น 4 สาขา คือ สาขาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น , สาขาผู้ส่งเสริมการศึกษาของประเทศชาติ, สาขาผู้เสียสละและอุทิศตน, สาขาข้าราชการดีเด่น ซึ่งผู้ได้รับการประกาศรายชื่อและรับรางวัล มีบุคคลสำคัญจากหลากหลายองค์กรทางการศึกษา และข้าราชการครู พร้อมทั้งยังได้รับความร่วมมือจากหลายองค์กรในการจัดงาน ได้แก่ องค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(ภาคพลเมือง), สมาพันธ์การศึกษาทางเลือกแห่งประเทศไทย,สโมสรฟุตบอลสมุทรปราการ จูเนียร์ ยูไนเต็ด, ศูนย์การเรียนพัลลัส อธีน่า, สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย

การประกาศและจัดมอบรางวัลครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญระดับประเทศหลายท่านเข้าร่วมงานและเข้ารับรางวัล ประกอบด้วย 1.พลเอกชนาธิป บุนนาค (สาขา ผู้ส่งเสริมการศึกษาของประเทศชาติ) 2.พลโทมหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (สาขา ผู้ส่งเสริมการศึกษาของประเทศชาติ) 3.พลโท ปรเมศวร์ กันมินทร์ (สาขาข้าราชการดีเด่น) 4.พลตรี.ดร.ดิเรก ดีประเสริฐ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก(สาขา ผู้ส่งเสริมการศึกษาของประเทศชาติ) 5. ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์(สาขา ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น) 6. ดร.บุษราคัม ศรีจันทร์ (สาขา ข้าราชการดีเด่น) 7.คุณสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์(สาขา ผู้เสียสละและอุทิศตน) 8.ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง(สาขา ผู้เสียสละและอุทิศตน)

อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานในครั้งนี้ ยังได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ดร.กานทิพย์ ชาติวงศ์ และคุณสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์

ในอนาคตข้างหน้า สมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล ยังได้เปิดโอกาสทางการศึกษา ให้กับเด็กที่ขาดโอกาสมากที่สุด โดยตัวจักรสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานลุล่วงไปด้วยดี คือ สถาบันการศึกษาทางไกลและโรงเรียนสามพรานวิทยา ที่อำนวยความสะดวกในการใช้สถานที่เป็นหน่วยบริการการศึกษาทางไกล เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดโอกาส ขาดรายได้ ให้กลับมามีการศึกษาอีกครั้ง จนสามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้และกลับคืนคนดี มีความรู้ สู่สังคมอีกด้วย

 

You may have missed