หนุ่มใหญ่เจ้าของบ้านและโฉนดที่ดินร้องขอความเป็นธรรมสื่อมวลชน อ้างบริษัทธุรกิจรถยนต์ทำผิดสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้

หนุ่มใหญ่เจ้าของบ้านและโฉนดที่ดินร้องขอความเป็นธรรมสื่อมวลชน อ้างบริษัทธุรกิจรถยนต์ทำผิดสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
หนุ่มใหญ่อาชีพรับจ้างเจ้าของโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นมรดกของแม่ร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชน หลังไปค้ำประกันในการชื้อรถบรรทุก 6 ล้อให้ญาติ แต่ญาติไม่มีเงินนำใช้ค่ารถยนต์ 6 ล้อ ถูกเจ้าของบริษัทธุรกิจรถยนต์ดังในจังหวัดลำพูน ยึดโฉนดที่ดินไปขายทอดตลาดกับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งที่ก่อนหน้าทำหนังสือปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับบริษัทขายรถยนต์ งดการขายทอดตลาด/บังคับคดีไว้ชั่วคราวจนกว่ากระบวนการจัดการหนี้สินจะเสร็จสิ้น แต่บริษัทขายรถยนต์ กลับนำเอาโฉนดที่ดินไปขายทอดตลาด ทำให้ไร้ที่อยู่อาศัย บ้าน ที่ดิน ซึ่งป็นมรดกแม่จะโดนยึด ร้องขอความเป็นธรรม ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือ
เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2563 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องขอความเป็นธรรม จากนายสิฐ สิทธิสอน อายุ 51 ปี อาชีพรับจ้าง อยู่บ้านห้วยโจ้ หม่ 5 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เจ้าของบ้านและโฉนดที่ดินเลขที่ 2035 เลขที่ดิน 289 หน้าสำรวจ 6716 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ ว่าตนเองกำลังจะถูกยึดโฉนดที่ดิน และบ้าน ซึ่งเป็นมรดกสืบทอดมาจากแม่จำนวน 2 งาน ทำให้ตนเองไม่มีบ้านอยู่อาศัย และยังต้องติดหนี้สินกับบริษัทขายรถยนต์อีก
นายสิฐ สิทธิสอน กล่าวว่า ทั้งนี้เมื่อต้นปี พ.ศ.2562 นายมนูญ เชิดชู อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 432 หมู่ 4 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ ซึ่งเป็นญาติพี่น้องกัน ได้ไปชื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ กับบริษัทขายรถยนต์มีชื่อแห่งหนึ่ง ในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูนเป็นระบบผ่อนชำระ โดยให้ตนเองเป็นคนค้ำประกันในสัญญาชื้อขาย แต่ปรากฏว่าต่อมานายมนูญ เชิดชู ไม่ได้ชำระเงินให้กับทางบริษัทขายรถยนต์ ฯ จึงทำให้ทางบริษัทฯ ทำการยึดโฉนดที่ดินของตนเองและนำไปขายทอดตลาดกับกองบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งนายมนูญ และตนเอง(นายสิฐ)ได้ไปทำหนังสือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ยอมรับเป็นลูกหนี้กับบริษัทขายยนต์ ยอดชำระ 204,169 บาท นำเงินไปชำระเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 จำนวน 10,000 บาท และจะผ่อนชำระเดือนละ 3,000 บาท หากชำระเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วนายมนูญ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการไถ่ถอนทรัพย์ที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่เอง
แต่ปรากฎว่า เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ทางบริษัทขายรถยนต์ ได้นำเอาที่ดินโฉนดเลขที่ 2035 เลขที่ดิร 289 หน้าสำรวจ 6716 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ ไปขายทอดตลอด ที่สำนักบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการกระทำของบริษัทขายรถยนต์ได้ทำผิดสัญญากับตนเอง ที่ได้ทำหนังสือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไปเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ซึ่งนายมนูญ และตนเอง(นายสิฐ)มีความประสงค์ที่จะชำระหนี้แก่บริษัทฯและขณะนี้อยู่ในระหว่างชำระหนี้กับทางบริษัทฯแต่ปรากฏว่าทางบริษัทฯได้นำเอาโฉนดที่ดินไปขายทอดตลอด และไม่แจ้งให้นายมนูญ กับตนเองรู้ ซึ่งก่อนหน้านั้นนายมนูญและตนเองมีความต้องการจะของดการขายทอดตลาด/บังคับคดีไว้ชั่วคราว แต่บริษัทขายรถยนต์ทำผิดสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ทั้งที่ได้มีการทำสัญญา และ ชำระหนี้ไปแล้ว ซึ่งบริษัทขายรถยนต์ ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่มีการแถลงข่าวขายทอดตลาด และแจ้งให้นายมนูญและตนเองทราบ จนมีนายทุนได้เข้าไปสำนักงานบังคับคดีและชื้อโฉนดที่ดินนั้นไป จึงทำให้ตนเองไม่มีที่อยู่อาศัย ได้รับความเดือดร้อน จึงได้ร้องขอความเป็นธรรมกับผ่านสื่อมวลชน ช่วยกระจ่ายข่าวไปยังหน่วยงานราชการ และบริษัทขายรถยนต์ ทราบ เพื่อให้ความยุติธรรมและความช่วยเหลือต่อไป “นายสิฐ สิทธิสอน กล่าว.
********************************นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

You may have missed