วัชระร้องปทส.ฟันสฤษฏพงษ์ ส.ส.ภูมิใจไทยครอบครองที่ป่าสงวนจ.กระบี่นับร้อยไร่ ย้ำต้องทำมาตรฐานเดียวกับปารีณา


(27 พ.ค.65)เมื่อเวลา 14.10 น.นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงพล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์  ผบก.ปทส. กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายกับนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.พรรคภูมิใจไทย กรณีแจ้งทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.ว่าครอบครองที่ดิน ภ.บ.ท. 5 จึงขอให้ตรวจสอบว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนป่าเขาขวาง-ป่าโคกยาง-ป่าช่องบางเหรียง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่หรือไม่ ผิดกฎหมายหรือไม่
ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงในการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. ของนายสฤษฏ์พงษ์ กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2562 บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน เลขที่ 62151008663 ที่ดิน ภ.บ.ท. 5 หมายเลข 164/49 หมู่ 8 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ จำนวน 100ไร่ มูลค่าปัจจุบัน 8,200,000 บาท ได้แจ้งการครอบครองที่ดิน ภ.บ.ท. 5 ในนามของตนเอง และแจ้งในชื่อของนางเยาวดี เกี่ยวข้อง (ภริยา) ในหน้าที่ 9 ลำดับที่ 20  และแสดงสำเนาใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 2 ใบ เป็นของนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง 1 ใบ คือ เอกสารใบ ภ.บ.ท. 11/เล่มที่ ก.2833142 เลขที่ 46 ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2551 เลขสำรวจที่ 164/49 หมู่ 8 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ได้รับเงินจากนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง จำนวนเงิน 330 บาท (สามร้อยสามสิบบาทถ้วน) และสำเนาใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ของนางเยาวดี เกี่ยวข้อง เอกสารใบ ภ.บ.ท. 11/เล่มที่ ก.2833142 เลขที่ 44เลขสำรวจตามที่อยู่ดังกล่าว จำนวนเงิน 330 บาท (สามร้อยสามสิบบาทถ้วน) ดังปรากฏในเอกสารยื่นบัญชีทรัพย์สินของนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส. พรรคภูมิใจไทย ที่สำนักงาน ป.ป.ช. แล้วนั้น

นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ จึงร้องเรียนให้ดำเนินการตรวจสอบว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่
1.ประชาชนแจ้งเบาะแสว่าจำนวนที่ดินที่นายสฤษฏ์พงษ์ และภริยาครอบครองนั้น มีมากประมาณถึง 500 ไร่ จริงหรือไม่ และมีมากกว่าที่แจ้งต่อ ป.ป.ช. จริงหรือไม่ โดยกระจายการถือครองในรูปแบบ สปก. แบ่งให้ประชาชนจำนวนหนึ่งถือครองแทนในบริเวณดังกล่าวหรือไม่
2.การครอบครองที่ ภ.บ.ท. 5 ทั้งจำนวนดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติชื่อป่าเขาขวาง-ป่าโคกยาง และป่าช่องบางเหรียง จ.กระบี่ จริงหรือไม่ ถ้าปรากฏเป็นจริงก็เท่ากับเป็นการบุกรุกครอบครองป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ ซึ่งบุคคลผู้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ควรกระทำผิดกฎหมายเสียเอง หากไม่เคารพกฎหมายแล้วจะไปเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนได้อย่างไร
จึงขอให้ ผบก.ปทส. เร่งดำเนินการสอบสวนตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับกรณีที่ดินของน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ อดีตส.ส. ราชบุรี โดยด่วนที่สุดต่อไป และในวันจันทร์ที่ 30 พ.ค.นี้ นายวัชระ จะได้ไปยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมป่าไม้เพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายกับนายสฤษฏ์พงษ์อีกทางหนึ่งด้วย

You may have missed