รอง ผบช.ภ.5 ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญที่แพร่

รอง ผบช.ภ.5 ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดของโรคCOVID -19 ณ ด่านตรวจบ่อเหล็กลอง (แยกแม่แขม) อ.ลอง จ.แพร่ และ ด่านตรวจปางมะโอ (ทล.11 ถนนลำปาง-แพร่)
ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

30 เม.ย.63
พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท รอง ผบช.ภ.5 เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จำนวน 2 จุด ดังนี้
1.เวลา 11.15 น. ด่านตรวจบ่อเหล็กลอง (แยกแม่แขม) อ.ลอง จ.แพร่
2. เวลา 12.00 น. ด่านตรวจปางมะโอ (ทล.11 ถนนลำปาง-แพร่)
ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
พบ เจ้าหน้าที่ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข,อาสาสมัคร, เจ้าหน้าที่ขนส่ง อยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติ และการตรวจคัดกรองบุคคล ยานพาหนะ ตามนโยบายการแพร่ระบาด(โควิด-19) พร้อมได้มอบสิ่งของ รวมถึงอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของ ผบช.ภ.5 ได้แก่ Face Shields, เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ

You may have missed