วัชระร้องนายกฯเร่งแก้ภัยแล้ง-พักชำระหนี้ทั้งต้น-ดอกให้ปชช.6เดือนทันที! ย้ำเงิน5พันต้องได้ทุกคน


(15 เม.ย.63)นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เข้ายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมชู3ป้ายมีข้อความว่า “5,000บาท คนจนต้องได้ทุกคน” “หยุดต้น หยุดดอก ทุกธนาคารทันที!”และ”แก้ปัญหาภัยแล้ง ด่วน!” ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาลผ่านนายสมพาส นิลพันธ์
ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับหนังสือ ในหนังสือของนายวัชระได้ขอให้รัฐบาลเร่งบรรเทาความเดือนร้อนของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ โควิด-19

ทั้งนี้ ตามที่สถาบันการเงินได้เสนอแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกหนี้ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 โดยกำหนดระยะเวลา 3-6 เดือน ซึ่งแต่ละแห่งมีเงื่อนไขแตกต่างกัน ส่วนหนึ่งยังคงให้จ่ายดอกเบี้ยในช่วงที่พักการชำระหนี้ 3-6 เดือน แต่ลูกหนี้ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในวงกว้าง แต่ละคนรายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้เลย จึงไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้มีภาระหนี้เพิ่มขึ้นทวีคูณ เป็นการซ้ำเติมประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ จึงควรที่รัฐบาลต้องมีมาตรการบังคับให้สถาบันการเงินทุกแห่งพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไม่น้อยกว่า 6 เดือนแก่ประชาชนทุกคนต่อไป ซึ่งจะเป็นไปตามคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีที่ว่า “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
ขณะเดียวกัน นายวัชระ ยังได้ยื่นหนังสืออีกฉบับหนึ่งขอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งโดยด่วนที่สุด
โดยระบุว่า ตามที่คณะองคมนตรีได้ประชุมร่วมกับรัฐบาล เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เป็นที่ปลาบปลื้มของคนไทยทั้งประเทศ บัดนี้ ตนเองได้รับการร้องเรียนจากราษฎร 3 แห่งที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำใช้ในการเกษตร อุปโภค บริโภคคือ จุดที่ 1 บริเวณหมู่ 7 บ้านหินลูกช้าง ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร มีนายสุวิชา แจ้งใส เป็นผู้ร้องเรียน

จุดที่ 2 บริเวณคลองฉวาง อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี มีนายมานะ มติธรรม เป็นผู้ร้องเรียนและจุดที่ 3 ทุกตำบล (13ตำบล) ใน อ.กาญจนดิษฐ์ จ .สุราษฎร์ธานี มีนายภิญโญ หนูรักษ์ เป็นผู้ร้องเรียน จึงขอส่งความทุกข์ของประชาชนที่ได้ร้องเรียนเรื่องภัยแล้งนี้ให้นายกรัฐมนตรี สั่งการเร่งรัดโครงการงบประมาณหรือสั่งการให้รัฐมนตรีลงพื้นที่พบประชาชนผู้เดือดร้อน หรือสั่งการให้มีการทำฝนเทียมในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เพื่อบรรเทาทุกข์ทางใดทางหนึ่งโดยด่วนที่สุดต่อไป

You may have missed