วันนี้มีคนไทยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 29 ราย ยอดสะสม 2,672 ยอด Active 1,033

วันนี้มีคนไทยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 29 ราย ยอดสะสม 2,672 ยอด Active 1,033
โดยผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาจาก หลากหลายอาชีพ หลายสถานที่ ได้แก่
-ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้า
-คนไทยเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
-ไปสถานที่ชุมนุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว
-อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัด หรือใกล้ชิดกับคนต่างชาติ
-กลุ่มผู้ป่วยรอการสอบสวน

เพจลงทุนแมน นำเสนอตัวเลขแบบ Active Case คือลบรักษาหายกับเสียชีวิตนะครับ ตัวเลขนี้อัปเดตรวม 29 รายวันนี้แล้ว
-ในแอป Blockdit มีคนเก่งๆ มาให้ความรู้เรื่องโควิด-19 มากมาย ทั้งอัปเดตสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจ โหลดได้ที่ Blockdit.com/download –

You may have missed