ปิดเมืองพัทยา เริ่ม 9 เม.ย.

ช่วงบ่ายวันนี้เวลา 15:00 น.
นายอำนาจ เจริญศรี
นายอำเภอบางละมุง

นายสนธยา คุณปลื้ม
นายกเมืองพัทยา

จะนำเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี
เพื่อออกประกาศต่อไป..

และเมืองพัทยาได้ออกแบบตัวอย่างบัตรประจำตัวเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ออกบัตรรับรองให้แกพนักงานบริษัทของตน..

You may have missed