ฟุตบอลลีก สโมสร นักกีฬา หารือปรับค่าตอบแทนเพื่อพยุงสถานะทางการเงินฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมถึงฟุตบอลอาชีพ ที่ต้องงดเว้นการแข่งขัน ทำให้สโมสรฟุตบอล ตลอดจนนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่สามารถทำงานได้นั้น

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักดีถึงความเดือดร้อนจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสโมสรสมาชิก โดยได้ส่งหนังสือสอบถามเพื่อขอทราบมาตรการความช่วยเหลือแก่สโมสรไปยัง กาลรกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งสอบถามแนวทางแก้ไขปัญหา และความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ไปยังสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ด้วยในอีกทางหนึ่ง

ขณะเดียวกัน สมาคมฯ ได้รับหนังสือจากสโมสรสมาชิกร้องขอให้หาแนวทางช่วยเหลือจากวิกฤตที่เกิดขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินของสโมสร เบื้องต้น สมาคมฯ จึงอยากขอความร่วมมือ ให้สโมสรสมาชิก นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันหาทางออก โดยยึดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาของ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ที่มีแนวทางให้ประเทศสมาชิก สามารถเปิดโอกาสให้สโมสรปรับปรุงสัญญากับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคลากร รวมทั้ง การลดค่าตอบแทน

โดยการเจรจาปรับสัญญาในช่วงที่ไม่มีการแข่งขัน สมาคมฯ ขอนำเสนอแนวทางพิจารณาปรับลดสัดส่วนค่าตอบแทน 30-50 เปอร์เซ็นต์ หรือ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละสโมสร เพื่อให้สโมสรยังสามารถดำเนินกิจกรรมฟุตบอลต่อไป เพื่อฝ่าวิกฤติการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน สมาคมฯ เชื่อว่าถ้าทุกคนช่วยกัน ก็จะส่งผลดีต่อวงการฟุตบอลไทยโดยรวม เป็นตัวอย่างและภาพที่ดีในการร่วมมือร่วมใจกัน เป็นหนึ่งเดียวในการเผชิญวิกฤตครั้งนี้

ในส่วนของสมาคมฯ ได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อหามาตรการความช่วยเหลือให้กับสโมสรสมาชิก อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจะเชิญสโมสรสมาชิก (ไทยลีก 1- ไทยลีก 2) เข้าหารือ ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี โดยกำหนดการประชุมในวันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 (สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง) ทั้งนี้ เพื่อให้สโมสรสามารถพยุงสถานะทางการเงินของตัวเอง และสามารถรักษาสัญญากับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคลากรได้ต่อไป

You may have missed