ศบค. ยืนยัน ไม่ได้ปกปิดตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 แต่จำนวนผู้ป่วยลดลง เพราะเข้มงวด 3 มาตรการ ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

📣 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ยืนยันว่าตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ที่ลดลง เป็นการรายงานตามข้อเท็จจริง ไม่ได้มีการปกปิดข้อมูล และไม่ได้ตรวจลดลง แต่เป็นเพราะ3 ปัจจัยหลัก คือ
➡️ การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและเคอร์ฟิวทำให้มีการติดต่อกันน้อยลง
➡️ มีการควบคุมและป้องกันภายในประเทศ ตั้งแต่ระดับจังหวัด รวมถึงมีสถานที่กักตัวรองรับกลุ่มเสี่ยงอย่างชัดเจน โดยจะเข้มงวดทั้ง 3 มาตรการต่อไป เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

✅✅ ทั้งนี้ยอมรับว่ากระทรวงสาธารณสุข กำลังพิจารณาหาแนวทางเพิ่มการตรวจคัดกรองโรคให้ได้มากที่สุด ตั้งเป้าที่แสนรายต่อวัน จากเดิมตรวจได้วันละประมาณ 2 หมื่นราย

✅✅ ขณะเดียวกันได้เตรียมเตียงและอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อให้เพียงพอสำหรับการรักษาผู้ป่วยที่อาจตรวจพบมากขึ้น โดยจัดระดับอาการตั้งแต่เบาไปจนถึงอาการหนัก

🔴 ส่วนกรณีอาคารรับรอง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จำเป็นต้องจัดให้ผู้กักตัวพักอาศัยห้องละ 2-3 คน ทดแทนการพักเดี่ยว เนื่องจากสถานที่ไม่เพียงพอ

✅✅ ยืนยันติดตามอาการทุกคนอย่างใกล้ชิด และจัดห้องตามความเหมาะสม ซึ่งหากพบมีอาการเสี่ยงติดเชื้อ จะแยกตัวผู้ป่วยมารักษาทันที

#ข่าวจริงประเทศไทย #กระทรวงสาธารณสุข #โควิด19 #ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

You may have missed