พล.ต.อ.เสรีพิสุทธ์ เตมียเวสเปิดตัวผู้สมัครว่าที่ สส.ชาวบางนาและพระโขนง

พล.ต.อ.เสรีพิสุทธ์ เตมียเวสเปิดตัวผู้สมัครว่าที่ สส.ชาวบางนาและพระโขนง

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา พล.ต.อ.เสรีพิสุทธ์ เตมียเวส (หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย)พร้อมด้วย สส.วิรัตน์ วรศสิรินและสส.นภาพร เพ็ชร์จินดพรัอมว่าที่ผู้สมัคร กรุงเทพจากหลายเขต ร่วมงานเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร พิสิษฐ์ ศิริอริยาพร(เฮ้าส์) เขตบางนาพระโขนง พร้อมกับพบปะพี่น้องชาวบางนา
พระโขนง โดยมีท่านประธานชุมชนจัดสรรยาสูบ(อุดมสุข30) และคณะกรรมการให้การต้อนรับ (คุณแม่ท่านเสรีอดีตเคยทำงานที่โรงงานยาสูบ)
และได้พูดถึง14นโยบายของพรรคเสรีรวมไทยในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้


1.การจัดที่ดินอยู่อาศัยทำกินให้ประชาชน การปฎิรูปการใช้ที่ดินของรัฐ แก้ปัญหาแนวทับซ้อนที่ดินทำกินร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.บัตรประชาชนใบเดียว รักษาฟรีทั่วไทย คือการรวมบัตรสิทธิ์การรักษาทุกใบเป็นใบเดียวกันทุกโรคที่มีบัตรประกันสุขภาพ 30 บาท สามารถขอการรักษาได้ได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งไม่จำกัดพื้นที่

3.เรียนฟรีจนจบปริญญาตรี และยกเลิกหนี้ กยศ. พร้อมสนับสนุนภาคการศึกษาจ่ายตรงให้มหาวิทยาลัย 25,000 บาท ปีละ 2 การศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท ต่อคนต่อปี

4.บำนาญประชาชน 3,000 บาทต่อเดือน

5.เบี้ยผู้การ 3,000 ต่อเดือน

6.ยาเสพติดเป็น 0 โดยตั้งเป็นวาระแห่งชาติ และบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีบทลงโทษที่รุนแรงทั้งผู้ขาย, ผู้เสพ, ผู้สนับสนุน รวมทั้งผู้รับประโยชน์ทั้งข้าราชการ และนักการเมือง

7.ปราบทุจริต พิชิตคนพาล อภิบาลคนดี คืนงบให้ประชาชน คือการปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบนำงบประมาณไปพัฒนาด้านต่างๆ

8.ปฎิรูปตำรวจ เพื่อประชาชนกู้วิกฤตศรัทธาตำรวจอาชีพ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ คือการแก้ไข พ.ร.บ.ตำรวจ พ.ศ.2565 รวมทั้ง คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ต้องมาจากการเลือกตั้ง, ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนต้องจบปริญญาตรี, แยกงานป้องกันออกจากงานปราบปรามโดยเด็ดขาด และปรับปรุงงบประมาณ และสวัสดิการให้เพียงพอในการปฎิบัติหน้าที่

9.ปฎิรูปกองทัพ แก้ไข พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม คือ ยกเลิกเกณฑ์ทหาร, ลดขนาดกองทัพ, ยกเลิกศาลทหาร, ย้ายกองทัพออกจากกรุงเทพฯ

10.เก็บอาวุธหยุดความตาย คือ นำปืนออกจากมือประชาชนคืนสู่รัฐ ปืนถูกกฎหมายรับซื้อคืน ปืนผิดกฎหมายนำมาให้รัฐโดยไม่มีความผิด และหลังจากนั้นใครมีอาวุธปืนครอบครองต้องลงโทษรุนแรง

11.สร้างเขื่อน เพื่อการเกษตร ป้องกันปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วม คือการสร้างเขื่อนขนาดกลาง ขนาดเล็ก และผนังกั้นน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อการจำกัดการไหลของน้ำในขณะที่เกิดน้ำท่วม ให้สามารถระบายน้ำ และเพื่อการเกษตรในสภาวะแล้ง

12.น้ำมัน ไฟฟ้า ราคาถูก สำหรับประชาชน เช่น การทวงคืน ปตท. ให้กลับมาเป็นของประชาชน ที่ไม่แสวงหาผลกำไร ทั้งการยกเลิกการอ้างอิงราคาตามสิงคโปร์ และการยกเลิกการผสมเอทานอลเมื่อเอลทานอลสูงกว่าน้ำมัน ส่วนไฟฟ้า คือการรื้อระบบสัญญา สร้างโซล่าโรงไฟฟ้าชุมชน และการควบรวมการไฟฟ้า 3 ฝ่าย

13.เสริมสร้างประสิทธิภาพกองทุนหมู่บ้าน

14.การแก้ปัญหาประมงไทย อย่างยั่งยืน คือการยกเลิก พรก.การประมง ฉบับ คสช. และการรวมผู้เชี่ยวชาญตั้งกรมประมงทะเล

หลังจากนั้นว่าที่ผู้สมัคร นายพิสิษฐ์ ศิริอริยาพร ได้กล่าวกับพี่น้องถึงนโยบายเกี่ยวกับที่ต้องการและตั้งใจที่จะทำให้พี่น้องในชุมชนคือผลักดันให้สร้างโรงเรียนศูนย์เด็กเล็ก1เขตหนึ่งศูนย์เด็กเล็กตามมาตราฐานและมีรถรับส่งจากชุมชนมาที่โรงเรียนศูนย์เด็กเล็กในช่วงเช้าและรถส่งเด็กเล็กกลับบ้านในช่วงเย็นเพื่อลดภาระและลดความเป็นห่วงในการรับส่งของพ่อแม่เด็กเล็กในชุมชนแออัด เพื่อจะสามารถหารายได้เข้ามาใช้จ่ายในบ้านได่อย่างเต็มที่และเต็มกำลังในวัยหนุ่มสาว


สาเหตุเพราะแต่ละชุมชนไม่มีสถานที่พอจัดสร้างศูนย์เด็กเล็กที่ได้มาตราฐานสำหรับอนาคตของชาติได้เลย อีกทั้งปัจจุบันเขตบางนามีศูนย์เด็กเล็กเพียง2แห่งซึ่งมีเด็กเล็กทั้งหมดประมาณ60คนเท่านั้น สถานที่เล็กและเด็กอยู่แบบแออัดมาก อีกนโยบายที่พิสิษฐ์ ศิริอริยาพร ตั้งใจที่จะทำให้กับชุมชนคือชมรมผู้สูงอายุในเขตบางนาพระโขนง มีอาชีพและมีรายได้ไม่เป็นภาระของบ้านและสังคมในชุมชน


โครงการที่พิสิษฐ์ ศิริอริยาพร ว่าที่ผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทยได้ดำเนินการให้กับพี่น้องในเขตบางนาไปแล้วนั้นคือ1.ประสานกับเขตบางนาเพื่อขอความอนุเคราะห์เปลึ่ยนโคมไฟส่องสว่างบนถนนอุดมสุข ตั้งแต่ถนนสุขุมวิทจนถึงถนนศรีนครินทร์
2.ประสานกับเขตบางนาเพื่อขออนุเคราะห์เปลี่ยนโคมส่องสว่างบนถนนสุขุมวิท101/1 ทั้งหมดซึ่งทั้งสองโครงการได้รับความร่วมมือจากท่านผูัอำนวยการเขตบางนาเป็นอย่างดียิ่ง หลังจากนั้นท่าน พล.ต.อ.เสรีพิสุทธ์ เตมียาเวส ได้ถ่ายรูปร่วมกับพี่น้องที่มาร่วมฟังการปารศัยครั้งนี้อย่างเป็นกันเอง