4 จังหวัดผนึกกำลังจัดงานใหญ่ “เที่ยวปริมณฑล ค้นพบความประทับใจ” เที่ยวทั่วปริมณฑลได้ในงานเดียว

 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วยจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรปราการ เตรียมพร้อมจัดงาน “เที่ยวปริมณฑล ค้นพบความประทับใจ” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เชื่อมโยงวัฒนธรรมกลุ่มภาคกลางปริมณฑล อิ่มอร่อยกับอาหารชวนชิม พบกับสินค้าของดีและผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล พร้อมชมนิทรรศการวัฒนธรรมประเพณีและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สาธิตวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง รวมทั้งความบันเทิงจากศิลปินอีกมากมาย ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม ณ บริเวณหน้า MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน


นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางแต่ละจังหวัดเป็นอู่อารยธรรมสำคัญ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย เป็นจังหวัดที่มีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์มาตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยา มาจนถึงปัจจุบันคือยุคกรุงรัตนโกสินทร์มีมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย สะท้อนให้เห็นถึงภูมิหลังประวัติศาสตร์ของชาติไทยและพัฒนาการวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ซึ่งควรค่า
แก่การศึกษาเรียนรู้


กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลจึงจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและกระตุ้นการใช้จ่ายเงินของนักท่องเที่ยว โดยใช้มรดกทางวัฒนธรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในพื้นที่ในกลุ่มจังหวัด รวมถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวในยุคสังคมโซเชียลมีเดียที่นักท่องเที่ยวและนักเดินทางนิยมแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและการท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดและกระจายรายได้สู่ชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงวัฒนธรรมกลุ่มภาคกลางปริมณฑล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมโดยชุมชน รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลจึงร่วมมือกันจัดงาน “เที่ยวปริมณฑล ค้นพบความประทับใจ” โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น นิทรรศการและลานวัฒนธรรมประเพณีชนชาติไทย มอญ อิสลาม จีน สาธิตวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง เช่น การสาธิตการทำหัวโขนจิ๋ว จากชุมชนเกาะเกร้ด จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น อาหารชวนชิมและอาหารดั้งเดิมของหลากชนชาติ สินค้าของดีและผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล รวมทั้งความบันเทิงจากศิลปินอีกมากมาย
“งานครั้งนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และดึงดูดความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลเพิ่มมากขึ้น และเป็นการสร้างเศรษฐกิจและยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยว นำไปสู่การสร้างฐานรายได้ของประชาชนในพื้นที่จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลอย่างยั่งยืน” นายสุจินต์ กล่าวทิ้งท้าย

You may have missed