วัชระนำทีมแจกเครื่องอุปโภค-บริโภคให้ชาวทวีวัฒนา50 ครอบครัว


(3ก.ค.65)นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ นางแน่งน้อย ธรรมายน อดีตส.ข.เขตทวีวัฒนาร่วมแจกเครื่องอุปโภคบริโภคกับชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ปุรณาวาสและครอบครัวชวนะเวศน์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวทวีวัฒนาผู้ขาดแคลนจำนวน 50 ครอบครัวที่ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน หน้าวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ “เราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง”.

You may have missed