วัชระร้องจุติขออุปกรณ์จัดงานพิธีสำคัญให้ชาวหมู่บ้านรัฐเอื้อราษฎร์ ทร.ย่านหนองแขม หลังพบขาดแคลนต้องยืมของวัดมาใช้

(25 พ.ค.65)จากกรณีที่คณะกรรมการหมู่บ้านรัฐเอื้อราษฎร์ กองทัพเรือ ทำหนังสือถึงนายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์
ขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดงานพิธีในวันสำคัญ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้านนั้น
วันนี้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ม.ร่วมเกื้อ เขตทวีวัฒนา กทม.นายวัชระ ได้ยื่นหนังสือต่อนายจุติ  ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)พร้อมด้วยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดพม.ระบุว่า หมู่บ้านรัฐเอื้อราษฎร์ กองทัพเรือ เขตหนองแขม กรุงเทพฯ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3,500 คนใน 1,094 หลังคาเรือน ยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้จัดงานพิธีในวันสำคัญและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานวันเสด็จเตี่ย พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นต้น ทำให้ต้องไปยืมอุปกรณ์จากวัดมาใช้งาน จึงขอความอนุเคราะห์    จากรมว.พม.พิจารณาสั่งการหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบดำเนินการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ได้แก่ ชุดเครื่องขยายเสียง ตู้ลำโพงกลางแจ้ง เต็นท์ผ้าใบ เก้าอี้พลาสติก และโต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้กับหมู่บ้านรัฐเอื้อราษฎร์ กองทัพเรือ เขตหนองแขม กรุงเทพฯ ตามที่ร้องขอการสนับสนุนเพื่อใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์สาธารณะ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลหมู่บ้านรัฐเอื้อราษฎร์ กองทัพเรือ หมู่บ้านเอื้ออาทรและหมู่บ้านการเคหะในฝั่งธนบุรีทุกแห่ง รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมแขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสังคมโดยเร็วที่สุดต่อไป

You may have missed