จัดงานสินค้าโอทอป Amazing Food Fit 16-20 มีนาคมที่ เจเจมอลล์

จังหวัดตากโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก กำหนดจัดงาน Amazing Food Fit ขึ้นในวันที่ 16-20 มีนาคม 2565 เป็นงานแสดงและจำหน่ายสินค้าOPOP/OTOP/SMES เกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย แปรรูปและการตลาด เป็นกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด จังหวัดพิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ชมและเลือกซื้ออัญมณีสวยงามจากจังหวัดตาก ผัก ผลไม้จากภาคเหนือ พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ SMEs คุณภาพส่งออก ที่หลากหลาย ได้แก่ ผ้าทอมือธรรมชาติ ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ผ้าซิ่นตีนจก จากจังหวัดสุโขทัย ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปจากจังหวัดพิษณุโลก อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพรแปรรูป ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ GI จากจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายมาจากกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการโดยตรง


นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ในเวลา 15.00 น. พร้อมด้วย นางสาวปาริชาติ พงค์พันเทา พาณิชย์จังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน BizClub ให้เกียรติร่วมเปิดงาน ณ ศูนย์การค้า เจเจ มอลล์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมภายในงาน ตลอด 5 วัน จัดเต็ม พบกับความบันเทิงมากมาย ประกอบไปด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมทางเกี่ยวข้องกับวิถีวัฒนธรรมทางภาคเหนือการแสดงจากศิลปินชื่อดัง จากคุณลำไย ไหทองคำ คุณตรี ชัยณรงค์ คุณมนต์สิทธิ์ คำสร้อย คุณนันท์ อนันต์ คุณแพรวา พัชรี คุณโบนัส นันทริกา มายากล จาก Magic Color Full
สินค้าเกษตรปลอดภัย สำหรับคนรักสุขภาพ ผลิตภัณฑ์คุณภาพส่งออก หากสนใจจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จำนวนมาก สามารถเข้าไปพูดคุยได้กับกลุ่มผู้ประกอบการได้โดยตรง
ประชาชน ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานได้ฟรีและเลือกซื้อ เลือกชมสินค้า ในราคาย่อมเยา จากผู้ผลิตและผู้ประกอบการโดยตรง ศูนย์การค้า เจเจ มอลล์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2565

You may have missed