สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีวันสถาปนาสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ ครบรอบ 87 ปี

สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีวันสถาปนาสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ ครบรอบ 87 ปี

 


วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ นายกสมาคมชาวปักษ์ใด ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนาสมาคมฯ ครบรอบ 87 ปี ร่วมกับพล.อ.ไพโรจน์ นาคฉัตรีย์นายกสมาคมชาวชุมพร และนาย กฤตพัฒน์ จุลไสยที่ปรึกษาสมาคมชาวชุมพร เข้าร่วม งานแถลงข่าวงานประเพณีวันสารกเดือนสิบ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2662 (กิน เที่ยว ช๊อป) ณ อาคารชั้นสองของสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ ถนนกาจญนาภิเษก เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร


นายอภิสิทธิ์ ทองปัสโณว์ ประธานจัดงานวันสถาปนาฯ เปิดเผยว่า ซึ่งในพิธีดังกล่าวฯ ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ อุทิศส่วนบุญส่วนกุดลแด่ผู้ล่วงลับ มีการถวายภัตตาหารเพล และจตุปัจจัยไทยธรรม รวมทั้งการมอบทุนการศึกษา แก่บุตรสมาชิกฯ จำนวน 87 ทุน ทุนละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 217,500 บาทจากนั้นเวลา 11.30 น. พล.ต.อ สุนทร ชายขวัญ นายกสมาคมฯ เป็นประธานแถลงข่าวการจัด งานฯ ร่วมกับประธานฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย นายประวี แสงแก้ว ประธานจัดงานวันสารทเดือนสิบ,ดร.อนันต์ ชูรักษ์ประธานฝ่ายการประกวดหฺมฺรับงานสารทเดือนสิบ นายสุรพงษชัย ลิ้มภิกุล ประธานฝ้ายพิธีสงฆ์, นายชาติชาย สุขไสยประธานฝ่ายบันเทิง, นายสุเมต สุวรรณพรหม ประธานฝ่ายการประกวดอาหารปักษ์ใต้ และนายประเสริฐ ทองนุ่น ประธานฝ่ายกีฬาฟุตบอล

งานสืบสานตำนานความกตัญญู สำหรับชาวใต้ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ถือได้ว่าเป็นเดือนที่ สำคัญยิ่ง เพราะถือว่าเป็นเดือนแห่งงานมหาบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ชาวใต้ทุกคนได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผ่านงานประเพณี ซึ่งถือว่าเกิดจากความเชื่อที่ว่าบรรพบุรุษที่ส่งกลับไปแล้วจะกลับมาเยี่ยมเยือน ลูกหลานระหว่างวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 แรม 15ค่ำ เดือน 10 ซึ่งช่วงเวลานี้เองที่ลูกหลานจะได้ แสดงความกตัญญูด้วยการจัดสำหรับพร้อมข้าวของเครื่องใช้เพื่อนำไปถวายแด่พระสงฆ์และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว สำหรับงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ครั้งที่ 21) ประจำปี 2662 จะเริ่มงานตั้งแต่ระหว่างวันศุกร์ที่ 20 วันสรที่ 28 กันยายน 2662 รวม 9วัน 9 คืน

มีการแสดงหนังตะลุงและมโนราห์จากปักษ์ใต้ พร้อมทั้งคอนเสิร์ต ศิลปะจากปักษ์ใต้และการประกวดอาหารปักษ์ใต้ ส่วนวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2662 จะเป็นงานบุญเพียงอย่างเตียวความครื้นเครงเหล่านี้อยู่ตรงที่วันสุดท้าย คือ จะจัดให้มี ประเพณีชิงเปรต โดยสมาคมฯ และ ชาวบ้านจะนำสำรับมาถวายมาวางไว้ที่บริเวณหน้าศาลาเปรต เพื่อให้ บรรพบุรุษที่ล่วงลับได้กลับมากิน ต่อจานั้นก็ถึงคราวที่เด็กๆ และผู้ใหญ่จะวิ่งเข้าไปแย่งของจากศาลาเปรต แข่งกินกัน ทั้งนี้ประเพณีดังกล่าวถือว่าเป็นความเชื่อของชาวใต้ว่า ใครที่ได้กินอาหารที่เหลือจากการเช่น ไหว้บรรพชน จะได้รับกุศลทั้งยังเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ในการนี้สมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจร่วมงานตามวัน เวลา ดังกล่าว และ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย ผู้ประสานงาน 1นายอภิสิทธิ์ ทองปัสโณว์ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 086-678-3999 2. นายสุเมต สุวรรณพรหม หมายเลขติดต่อ 081-308-2728


นายอภิสิทธิ์ ทองปัสโณว์ เผย กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานจัดงานวันสถาปนาสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 87 ซึ่งเป็นวันที่พี่น้องชาวใต้จากทุกที่ทุกแห่ง ทุกสมาคมทุกชมรม ได้มาร่วมพบปะสังสรรค์ แสดงถึงน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องชาวใต้ภายในงานปีนี้ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ 9 รูป และในปีนี้เป็นปีที่ ๒ ที่คณะกรรมการมีมติให้มอบทุนการศึกษา ในนามมูลนิธิชาวปักษ์ใต้ จำนวน 87 ทุน ทุนละ2,500 บาท ให้กับลูกหลานชาวใต้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง งานในวันนี้ได้จัดบรรยากาศให้พี่น้องชาวใต้จากทุกจังหวัด ทุกสมาคม และชมรมต่างๆ ได้มาพบปะสังสรรค์ พร้อมกับรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งอาหารทุกรายการ ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องชาวใต้จากสมาคม และชมรมชาวใต้ต่าง ๆ กระผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

You may have missed