วัชระยืนยันคำให้การสมศักดิ์ บุญทอง ปธ.อนุกก.จริยธรรม สภาฯสอบสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยธ.กรณีคลัสเตอร์สุโขทัย


(21ม.ค.65)เมื่อเวลา 13.15น.ที่งานสารบรรณ สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงนายสมศักดิ์ บุญทอง ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีกล่าวหานายสมศักดิ์ เทพสุทิน ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ และรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 และประมวลจริยธรรมอื่นที่บังคับใช้อยู่ โดยยืนยันข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 1. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อยู่ในที่เกิดเหตุ (ร้านคาเฟเดอทรี คืนวันที่ 12 เม.ย.64) จริงหรือไม่ โดยมีพยานเอกสารเป็น Timeline ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากการร่วมงานกับนายสมศักดิ์ที่ข่าวสารประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยประกาศเผยแพร่ และสำเนาข่าวที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุว่า นายสมศักดิ์ยอมรับด้วยตนเองว่าอยู่ในที่เกิดเหตุจริง จึงเป็นพยานเอกสารยืนยันได้ว่านายสมศักดิ์  ผู้ถูกร้องเรียนอยู่ในที่เกิดเหตุจริง นอกจากนี้ยังมีพยานบุคคลคือนายจีรพล ติวุตานนท์ ซึ่งเป็นบิดาของนายณัฐพล ติวุตานนท์ เป็นพยานบุคคล การไปร่วมกิจกรรมของนายสมศักดิ์ ในวันดังกล่าวจึงเป็นที่มาของคลัสเตอร์สุโขทัยตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่าง ๆ มีการแพร่เชื้อโควิด -19 ไปสู่ประชาชน จำนวน 55 ราย เสียชีวิต 3 รายตามที่ปรากฏเป็นข่าวและข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จึงเป็นการผิดจริยธรรมข้อต่าง ๆ ตามหนังสือร้องเรียนของตนที่ส่งถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ฉบับลงวันที่ 18 ส.ค.64

2. ขอให้ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ทำหนังสือสอบถามข้อเท็จจริงไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยว่าคลัสเตอร์จากงานเลี้ยงสังสรรค์ร้านคาเฟเดอทรี เมื่อวันที่ 12 เม.ย.64 มีการแพร่เชื้อระบาดไปยังประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย จำนวน 55 ราย และเสียชีวิต 3ราย จริงหรือไม่ อย่างไร 3.ตนได้ร้องเรียนเรื่องเดียวกันนี้ไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อให้มีการสอบสวนการผิดจริยธรรมของนายสมศักดิ์ ด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อสอบสวนจริยธรรมร้ายแรงคู่ขนานกับคณะกรรมการจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎร และไม่เป็นการตัดอำนาจของคณะกรรมการจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎรแต่อย่างใด
ซึ่งกรณีนี้ขอยืนยันข้อร้องเรียนนายสมศักดิ์ เทพสุทิน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน และเป็นกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)และขอร้องเรียนนายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง ส.ส. จังหวัดสุโขทัย ที่ไปร่วมงานเลี้ยงในวันดังกล่าวกับนายสมศักดิ์ว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงด้วย และ4.ขอยืนยันการกระทำความผิดของผู้ถูกร้องเรียนทั้งสองและพร้อมที่จะไปให้การด้วยวาจากับคณะอนุกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร และส่งมอบเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) ต่อไปโดยเร็วที่สุด

You may have missed