วัชระพิมพ์สมุดในหลวง ร.9แจกนักเรียนวันเด็กปลูกฝังความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ


(29 ธ.ค.64)นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ มอบสมุดวันเด็ก 2565 จำนวน 260 เล่ม ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านซอย 2 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยนางสาวจาริยา มินทการ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบผ่านการประสานงานโดยคุณครูมนพัทธ์ สินธนามราพันธ์ เพื่อให้เด็กๆมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตาม พระราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
1.มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2.มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3.มีงานทำมีอาชีพ 4.เป็นพลเมืองดี

นายวัชระกล่าวว่า จะมอบสมุดให้นักเรียนในต่างจังหวัดและในเขตหนองแขม ทวีวัฒนา กทม.เพื่อให้นักเรียนเป็นเด็กดีมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความกตัญญูต่อบิดามารดา ช่วยทำงานบ้าน เชื่อฟังครูอาจารย์ไม่ติดเกมส์คอมพิวเตอร์

You may have missed