สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัยฯ) ประทานอนุญาติให้หัวหน้าคณะทำงานประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้ากราบนมัสการฯ

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัยฯ) ประทานอนุญาติให้หัวหน้าคณะทำงานประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้ากราบนมัสการฯ
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ( สมเด็จธงชัย ) ประทานอนุญาติให้ นาย ยศพัทธ์ พิภพสิทธิโภคิณ หัวหน้าคณะทำงานประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ เลขานุการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายประสาน จ่างูเหลือม ประธานคณะทำงานประจำกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้ากราบนมัสการเป็นการส่วนตัว โดยสมเด็จธงชัยได้ประทานพรให้มีความสุขความเจริญมีความสุขสมหวังทุกประการ ในทุกๆด้าน ในการนี้สมเด็จธงชัย ได้ฝากประทานพรถึง นาวาเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ( NT ) ให้มีความสำเร็จสมหวังดั่งที่ต้องการทุกประการฯ และยังประทานพรให้นางสุภิญกัลย์ ( แม่เลี้ยงผึ้ง ) มีชัยชนะ-สำเร็จสมหวังในการลงสมัครเลือกตั้ง สส.ในครั้งหน้าที่ จ.แม่ฮ่องสอนด้วย อีกทั้งยังมอบของที่ระลึกให้ทุกคนที่ได้มาเฝ้าในครั้งนี้ สร้างความปิติยินดีแก่คณะฯเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับพรจากสมเด็จฯในครั้งนี้

You may have missed