สจด. สืบสาน ‘ดนตรีไทย วงปี่พาทย์ไม้นวม’ หนึ่งความภูมิใจ “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติฯ”

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 อว.ฉายภาพบรรยากาศ การแสดง“ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงเป็น “อัครศิลปิน” กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดขึ้นในเย็นวันนี้ เป็นการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวม จากนักเรียน โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (สจด.) ที่มาบรรเลงเพลงไทยเดิม สลับกับเพลงพระราชนิพนธ์ สร้างความสุข และความประทับใจให้กับประชาชน ที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติร่วมชมการแสดง

ความภาคภูมิใจในวันนี้ เยาวชนได้หยิบยก วงปี่พาทย์ไม้นวม หนึ่งในวงดนตรีประเภทหนึ่งของดนตรีไทย ถ่ายทอดบทเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่ ในแบบฉบับของดนตรีไทย ต่อด้วยการขับเสภาเทิดพระเกียรติ เพลงโหมโรงมหาราช เพลงเต่าเห่ สองชั้น และการแสดงเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ เพลงนกขมิ้น เถา แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความตั้งใจในการทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมประจำชาติของไทย และการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 ให้ซาบซึ้งอยู่ในใจของผู้ที่ได้รับชม และรับฟัง

จากนี้ ยังเหลือเวลาอีก 2 วัน ที่จะได้ร่วมรับชม รับฟัง บทเพลงพระราชนิพนธ์ของพ่อหลวง รัชกาลที่9 ในงาน ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติฯ วช. จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงาน โดยในวันพรุ่งนี้ จะพบกับการแสดง จาก วงดนตรี CU Band จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วงดนตรี V harmonica และวงดนตรี CUD World ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวันสุดท้าย จะเป็นวงดนตรีจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เต็มอิ่ม 2 วันหยุด คือ วันที่ 18 และ 19 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์