อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีอบรมและปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว

 

 

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีอบรมและปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล และจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา


วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๔๕ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีอบรมและปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จำนวน ๔๒ คน จังหวัดปัตตานี ๒๖ คน จังหวัดสตูล ๒๑ คน และจังหวัดนครศรีธรรมราช ๓๖ คน รวมทั้งสิ้น ๑๒๕ คน โดยได้รับเกียรติจากมี นางสาววิไล จิวังกูร ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๙ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายปัญญา ช่อมณี อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ นายก่อเกียรติ สุพลพงษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙ นายประคอง เตกฉัตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ นายสถาพร ประสารวรรณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๙ นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล นางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล และจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีดังกล่าว ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา

You may have missed