ททท. ส่งต่อชุดตรวจ ATK ให้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสมาคมมัคคุเทศก์


วันที่ 29 ตุลาคม 2564) เวลา 11.00 น. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ได้ส่งมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาใช้บริการและสอดคล้องกับมาตรฐาน SHA มากยิ่งขึ้น โดยมีคุณอดุลย์ชัย รักดำ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และนายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับมอบ
นอกจากนี้ทางโครงการฯ ยังจัดหลักสูตรการอบรม ดำเนินการสอนเทคนิคออนไลน์ โดย Blogtech Academy รวมทั้งสิ้น 12 หลักสูตร ซึ่งสามารถติดตามได้ทาง Link : www.facebook.com/travelradiothailand
ซึ่ง ททท.เชื่อว่า โครงการ SOS นี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ พร้อมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจท่องเที่ยวของไทยให้กลับมาเติบโตได้อย่างยั่งยืนแม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

You may have missed