พิธีเปิดศาลาอนุสรณ์ ๙๐ ปี พระธรรมปัญญาบดี มูลนิธิร่วมกตัญญู และกัลยาณมิตรร่วมสร้างถวาย

ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดบำเพ็ญกุศลฉลองศาลาเอนกประสงค์อนุสรณ์ ๙๐ ปี พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาตมหาเถร) และเนื่องในโอกาสมงคลสมัยเจริญอายุวัฒนมงคล ครบ ๙๑ ปี ณ บริเวณพระวิหารโพธิ์ลังกา วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โดยก่อนหน้านี้ นางรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมด้วยญาติธรรมกัลยาณมิตร อาทิ คุณพรพิมล มั่นฤทัย ประธานบริษัทโคลีเซี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ร่วมด้วยศิลปินนักร้อง-ดารา โฉมฉาย อรุณฉาน (อดีตหัวหน้าวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์) ที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, บิณฑ์-เอกพัน บรรลือฤทธิ์ ศิลปินจิต และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูอ ได้รวบรวมเงินถวายปัจจัยสร้างศาลาเอนกประสงค์อนุสรณ์ 90 ปี พระธรรมปัญญา (พีร์ สุชาโต) ณ วัดมหาธาตุยุวาชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
ทั้งนี้ศาลาเอนกประสงค์อนุสรณ์ ๙๐ ปี พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาตมหาเถร) ยังได้จารึกชื่อคุณพ่อสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง ผู้ก่อตั้งมูลนิธิร่วมกตัญญูที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ส่วนหนึ่งเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่พ่อสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง

You may have missed