สำนักเลขานุการในหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ จัดพิธีสวดเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ถวาย “หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์” ๘๘ พรรษา และเสด็จประทานรางวัล “เทพมเหศักดิ์” ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักเลขานุการในหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ จัดพิธีสวดเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ถวาย “หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์” ๘๘ พรรษา และเสด็จประทานรางวัล “เทพมเหศักดิ์” ประจำปี ๒๕๖๔

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ เรือนไทยเพชรไพลิน มหาวิทยาลัยธนบุรี แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ เวลา ๐๘.๓๐ น. หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ (พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ) เสด็จเป็นประธาน กราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าสวดเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ครบรอบ ๘๘ ชันษา) และทรงกรุณาถวายภัตตาหารเช้าแก่ พระมหาเถรานุเถระ ในการนี้ได้รับเมตตาจาก “พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ” กรรมการมหาเถรสมาคม,เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นองค์ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม / พระราชกิตติมงคล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร ตลอดจนพระมหาเถระจำนวน ๙ รูป ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวาย

หลังจากนั้นเวลา ๑๐.๓๙ น. หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธาน ในพิธีประทานรางวัล ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ รางวัล “เทพมเหศักดิ์ ” ประจำปี ๒๕๖๔ แด่ ผู้ ผู้สนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประทานให้เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และเป็นแรงขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนพิการ
จากนั้น “นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล” นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย ประธานจัดงานฯ ขอประทานอนุญาต”กราบทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ

การจัดงานในครั้งนี้ จัดโดย สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย / สมาคมคนพิการภาคตะวันออก / สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการไทย ซึ่งมี ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ และประชาชน ที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 80 รางวัล อาทิเช่น อธืบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ / อธิบดีกรมจัดหางาน / จัดหางานจังสมุทรปราการ / จัดหางานจังหวัดชลบุรี / บิณฑ์-เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ / เค เยาวราช / ดร.บุ๋ม ปนัดดา /มูลนิธิใจงาม / นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย / นายศุพชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย / นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล บริษัท โอวาทแมด ฯลฯ

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธ์ / นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี / ผู้อำนวยการเขตหนองแขม และ แขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่านเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

 

You may have missed