รายงานสถานการณ์น้ำท่วมประจำวัน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

🕑ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ข้อมูล ณ เวลา 09.00 น.

💧สรุปพื้นที่เฝ้าระวังและสถานการณ์น้ำจาก ThaiWater คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.)

🪐รายงานการติดตามพื้นที่น้ำท่วมปี 2564 โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-1 เเละ ดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mhesi.go.th/index.php/all-media/infographic/4942-26-2564.html

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#MHESI #HII #GISTDA

You may have missed