ชวนลุ้นรอบชิงศึกเพาะกายไฮบริดผ่านซูม11-12 ต.ค.นี้

ชวนลุ้นรอบชิงศึกเพาะกายไฮบริดผ่านซูม11-12 ต.ค.นี้
การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ไฮบริด เวอร์ชวล แอนด์ ฟิสิค สปอร์ต แชมเปี้ยนชิพ (Hybrid Virtual Bodybuilding and Physique Sports Championships ) หรือ “SAT Virtual Sport Bodybuilding and Physique Sports Championships” ซึ่งเป็น 1 ในมหกรรมกีฬาในรูปแบบออนไลน์ภายใต้ชื่อ “SAT Virtual Sports 2021 (New Norma) ซึงเป็นรอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 8 -10 ต.ค. 64 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 11-12 ต.ค. 64 โดยผลการแข่งขันรอบคัดเลือกมีดังนี้ เพาะกายชาย รุ่นทั่วไป ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ประกอบด้วย กิตติศักดิ์ วุฒิการณ์,พงษ์ศิริ พรหมจรรย์, เดชณรงค์ ประเทศ,วิชัย สิงห์ทอง, อภิชัย วันดี , เพาะกายชาย รุ่นมาสเตอร์ อายุ 40 ปีขึ้นไป ขุนตาล พวงเพชร, จักรวัฒน์ อินทะรังษี,จีรพันธ์ โป่งคำ, ภาณุพงศ์ ประทีป, สุวิจักขณ์ พินทุสรชัย, แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่นทั่วไป จุฬา ทองเรียม, ชัยพิพัฒน์ ลิ่วตระกูล, ไชยธนงค์ เสียงล้ำ, เอกพล สุขทอง
โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นทั่วไป ชัญญาภัสร์ ก่อพาราภิรมย์, ศิริพร ศรช่วย,สิรินดา พันสถา,ณัฎฐ์ณัชชา ทองสรวง, นนฐภร สุขมีศรี ,สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. วันชัย กาญจนพิมาย, กิตติ ผลาผล, เทพพร พวงทับทิม, สหรัฐ เคลือบมาศ, พันจ่าอากาศเอก วัสพล มะสกล, สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 175 ซม.สิทธินาจ รังสิศิริไพบูลย์, เรือตรี ดำรงค์ศักดิ์ สร้อยศรี, ธนพิพัฒน์ จันทนเสวี, ประกาศิต เครือบุตร , แอธเลติคฟิสิคหญิง รุ่นทั่วไป ณัฎฐ์ณัชชา ทองสรวง, จิรฐา จุฑานิชกานต์, เจนจิรา แจ่มดี, พันจ่าอากาศตรีหญิง อาจารี แท่นทรัพย์, ศิรินทิพย์ อินทรีย์, ฟิตเนสฟิสิคหญิง รุ่นทั่วไป ศิริพร ศรช่วย,สิรินดา พันสถา, ณัฎฐ์ณัชชา ทองสรวง, พันจ่าอากาศตรีหญิง อาจารี แท่นทรัพย์,นนฐภร สุขมีศรี,ฟิตเนสฟิสิคชาย รุ่นทั่วไปเรือตรี ดำรงค์ศักดิ์ สร้อยศรี, จ่าอากาศโท ณัฐวัตร โพธิ์ฉัตร, พัชรพงษ์ พจนะโกสีย์, ราชวัตร แก้วปัญญา, พันจ่าอากาศเอก วัสพล มะสกล
สำหรับนักกีฬาที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ จะชิงชัยโดยวันที่ 11 ต.ค. 64 เริ่มเวลา 10.00 น. จะเป็นการแข่งขันประเภทเพาะกายชายรุ่นทั่วไป, เพาะกายชายรุ่นมาสเตอร์อายุ 40 ปีขึ้นไป, แอธแลติคฟิสิคชายรุ่นทั่วไป,สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม., สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 175 ซม., วันที่ 12 ต.ค. 64 เริ่มเวลา 10.00 น. โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นทั่วไป, แอธแลติคฟิสิคหญิง รุ่นทั่วไป, ฟิตเนสฟิสิคหญิง รุ่นทั่วไป, ฟิตเนสฟิสิคชายรุ่นทั่วไป ซึ่งามารถรับชมผ่านเวปไซต์ SAT Virtual Sports 2021 Channel EP5 หรือผ่านทางยูทูปTBPA TV