กทม.ใช้ รร.สีเขียวเป็นที่พักคอย โควิด

นายเกรียงยศ สุดลาพา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายขจิต ชัชวานิชย์รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
ร่วม”ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยโดยใช้สถานศึกษา ที่โรงเรียนคลองหนองใหญ่ เขตบางแค
เนื่องจากการที่เปิดศูนย์พักคอยในเขตกทม.และใช้สถานศึกษาทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพ และผู้บริหารระดับสูง ของกรุงเทพมหานคร จึงเข้าตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับศูนย์พักคอยที่ใช้สถานศึกษาโรงเรียนคลองหนองใหญ่เขตบางแค กรุงเทพฯ เพื่อบรรเทาการแออัดของผู้ที่ติดเชื่อโควิด19 สีเขียวที่มีจำนวนมาก โดยมีการประชุมคณะครู ผู้ปกครองและได้ทำการแสดงความคิดเห็นของประชาชนละแวกใกล้เคียงก่อนที่จะมีการใช้สถานที่ซึ่งมีการปิดการเรียนการสอนอยู่ในขณะนี้ โดยใช้บุคลากรอาจารย์ เจ้าหน้าที่ต่างๆของโรงเรียนหมุนเวียนเปลี่ยนกันเข้ามารับหน้าที่เรื่องความสะอาดและคอยจัดการเรื่องอาหาร ที่ผู้มีจิตศัทธา นำมาบริจากอย่างต่อเนื่อง ยังมีการประสานไปยังโรงพยาบาลบางประกอกจัดส่งบุคลากรทางการแพทย์มาให้คำแนะนำ มีการเข้าตรวจอาการของผู้ติดเชื้อ เอ็กซ์เรย์ปลอดเป็นระยะๆก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียน เพื่อความสบายใจของนักเรียนและผู้ปกครอง โดยมีครูและผอ.โรงเรียนคลองหนองใหญ่ให้การต้อนรับ
นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองที่ส่งลูกหลานมาเรียน ทางเราจึงมาตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยความสะอาดและระบบต่างๆ ให้มั่นใจได้ว่ามีการแยกสัดส่วนชัดเจนและถ้ามีการเปิดเรียนนักเรียนจะมีความปลอดภัยจากเชื้อไวรัส
ด้าน นายเกรียงยศ สุดลาภา กล่าวว่าทางโรงเรียนคลองหนองใหญ่ มีการจัดการได้ดี และสมบูรณ์แบบ อยากให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าลูกหลานของท่านปลอดภัยโดยจะมีการทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมก่อนที่เด็กจะเข้าเรียนอย่างแน่นอน ขอผู้ปกครองจงเชื่อมั่นว่าบุตรหลานของท่านต้องปลอดภัย ด้านวัคซีนจะเร่งให้เด็กและบุคลากรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องต้องได้รับวัคซีนทุกคน