วัชระ เดินหน้าแจกถุงยังชีพให้ปชช.ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา เขตทวีวัฒนา

(31 ส.ค.64)นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ นำถุงยังชีพสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับจากนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปแจกที่ชุมชนบางระมาด แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.
และที่หมู่บ้านพรรณพฤกษา หมู่บ้านสกุลทิพย์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
โอกาสนี้ นายวัชระ  กล่าวว่า นายจุติ ไกรฤกษ์ เป็นผู้ส่งถุงยังชีพของสำนักนายกรัฐมนตรีมาให้พี่น้องประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนชราที่ติดโควิด-19 ตนเป็นเพียงผู้นำมอบส่งให้ถึงมือประชาชน
ปัจจุบันมีประชาชนที่ติดโควิด-19 ไม่นิยมไปโรงพยาบาลสนามแล้ว เพราะไปแล้วตายหมด ไม่ค่อยมีชีวิตรอดกลับมา  ชาวบ้านต้องพึ่งพาตนเองรักษากันเองตามมีตามเกิดในครอบครัวที่บ้านมากกว่า  ยังดีที่สังคมไทยเป็นสังคมพึ่งพา โอบอ้อมอารี เอื้ออาทรกัน จึงช่วยกันประคับประคองกันอยู่รอดได้ เมื่อมีถุงยังชีพและยาฟ้าทะลายโจรลงไปถึงชาวบ้านทุกครัวเรือน ก็เสมือนกับเป็นการแสดงความห่วงใยและช่วยเติมเต็มช่องว่างที่มีอยู่ในสังคมเมืองกรุง จึงขอให้กำลังใจพี่น้องประชาชนทุกคนให้ปลอดภัยจากโควิด-19 และสามารถฝ่าฟันวิกฤตินี้ไปให้ได้