สถานการณ์ รพ.สนาม ของ อว. (24 เมษายน 2564) -เตียง รพ.สนาม พร้อมรับผู้ติดเชื้อ 9,415 เตียง (เปิดเพิ่มขึ้นอีก 568 เตียง)

สถานการณ์ รพ.สนาม ของ อว.
(24 เมษายน 2564)

-เตียง รพ.สนาม พร้อมรับผู้ติดเชื้อ 9,415 เตียง (เปิดเพิ่มขึ้นอีก 568 เตียง)

-การใช้เตียงรับผู้ป่วย วันนี้
รับใหม่ 267 เตียง
กลับบ้าน 92 เตียง
รวมใช้ 1,977 เตียง
คงเหลือ 7,438 เตียง

-ยอดบริการสะสม
ผู้ป่วยสะสมที่เข้าในระบบ รพ.สนาม อว. จำนวน 2,069 ราย

#อว.
#รพ.สนาม

You may have missed