ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากแต่เนิ่นๆ รักษาหายขาดได้ไม่ต้องตัดอัณฑะ


มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นโรคที่มากับวัย ไม่สามารถป้องกันการเกิดโรคได้ นั่นหมายความว่าผู้ชายทุกคนมีโอกาสเป็นโรคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเริ่มเข้าสู่วัย 50 ปี ความเสี่ยงในการเป็นโรคจะมีมากขึ้น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำให้ชายไทยที่อายุเกิน 50 ปีไปแล้วควรมารับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นประจำทุกปี เพราะหากตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้น มีโอกาสสูงที่จะรักษาให้หายขาดได้โดยไม่จำเป็นต้องตัดอัณฑะ และรัฐยังดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ครอบคลุมตามสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผศ.นพ.สาธิต ศิริบุญฤทธิ์ หัวหน้าหน่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กล่าวว่า มะเร็งต่อมลูกหมากในระยะเริ่มต้นเป็นโรคที่ไม่แสดงอาการใดๆ และมีระยะดำเนินโรคค่อนข้างนาน กว่าผู้ป่วยจะเริ่มกังวลว่ามีอาการผิดปกติของระบบปัสสาวะแล้วมาพบแพทย์ มะเร็งก็อาจเข้าสู่ระยะที่สามหรือสี่แล้ว การรักษาในระยะลุกลามแพร่กระจายก็จะเป็นไปแบบประคับประคอง จะมุ่งหวังให้หายขาดนั้นเป็นไปได้ยาก แต่ถ้าตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้น การรักษาในหลายวิธีซึ่งขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยก็มีโอกาสสูงมากที่จะหายขาดจากมะเร็งได้และไม่จำเป็นต้องตัดอัณฑะออกไป
ปัจจุบัน การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งต่อมลูกหมากทำได้ง่ายมาก และใช้เวลารวดเร็ว ผู้เข้ารับการตรวจไม่ต้องอดน้ำอดอาหารก่อนเจาะเลือด การตรวจคัดกรองมี 2 วิธีที่ต้องทำควบคู่กัน โดยการเจาะเลือดตรวจหาค่า PSA (Prostatic Specific Antigent) ซึ่งสารนี้จะถูกผลิตออกมามากกว่าปกติในคนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก อีกวิธีคือการคลำต่อมลูกหมากผ่านรูทวารหนักเพื่อตรวจหาก้อนมะเร็งและดูความยืดหยุ่นของต่อมลูกหมาก


“ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า แต่ละวันมีผู้ป่วยมารับการตรวจระบบปัสสาวะประมาณ 400 คน และเราพบว่าโดยเฉลี่ย 50-100 คนจะมีอาการของต่อมลูกหมากผิดปกติ เช่น มีการอักเสบ หรือต่อมลูกหมากโต ซึ่งเป็นอาการเฉพาะที่ที่จะเกิดกับโรคมะเร็งได้เช่นกัน เราก็จะทำการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งต่อมลูกหมากให้ด้วยในเบื้องต้น เมื่อมีการตรวจคัดกรองมะเร็งมากขึ้นทำให้เราพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้การรักษาแล้วหายขาดจากโรคมีอัตราเพิ่มขึ้นด้วย หากพบค่า PSA ไม่สูงมาก ก็เฝ้าระวังใกล้ชิดควรเจาะเลือดตรวจทุก 6 เดือน คลำต่อมลูกหมากและตัดชิ้นเนื้อตรวจปีละครั้ง เป็นต้น แต่ถ้ามีอาการระยะเริ่มต้นมากกว่านี้ วิธีรักษาก็มีทั้งการกินยา การฉีดยา การฉายแสง การตัดลูกอัณฑะ รวมถึงทำคีโม ซึ่งการจะรักษาวิธีไหนก็ขึ้นอยู่กับระดับและสภาพอาการของโรคที่ตรวจพบ” ผศ.นพ.สาธิต กล่าว


ข้อสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก เมื่อเริ่มมีอาการแล้ว เช่น ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะไม่สุดต้องออกแรงเบ่ง ซึ่งเป็นอาการคล้ายกับโรคต่อมลูกหมากโต การเจาะเลือดตรวจค่า PSA จะช่วยยืนยันการเป็นมะเร็งได้ เพราะมีโอกาสมากเช่นกันที่ผู้ป่วยจะเป็นทั้งสองโรคพร้อมกันได้ อีกแบบคือพบอาการในระยะแพร่กระจาย คือ มีอาการปวดหลัง ปวดเอว หรือมาพบแพทย์ด้วยอาการกระดูกชิ้นใหญ่หักง่ายเช่นกระดูกต้นขาหักเพียงแค่สะดุดล้ม หรือบางรายมีอาการทั่วไปของมะเร็งชัดเจน เช่น น้ำหนักลดเร็วและอ่อนเพลีย ดังนั้น อย่ารอให้มีอาการที่กล่าวมาข้างต้นเกิดขึ้นแล้วจึงมาพบแพทย์ เพียงตระหนักและใส่ใจสุขภาพให้มากขึ้นด้วยการเริ่มตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากแต่เนิ่นๆ เมื่ออายุ 50 ปีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงสูงวัย
ผศ.นพ.สาธิต กล่าวอีกว่า ประชาชนมีความตระหนักในเรื่องสุขภาพมากขึ้น สนใจข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคมากขึ้น โดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในทุกๆ ปีจะมีโครงการให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งช่วยกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปเข้ามารับการตรวจคัดกรองโรคแต่เนิ่นๆ หากตรวจพบอาการสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที ที่สำคัญรัฐบาลยังช่วยดูแลค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองและรักษาโรคได้ครอบคลุมตามสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั้งสิทธิ์บัตรทอง สิทธิ์ประกันสังคม และสิทธิ์ข้าราชการ ถือเป็นสวัสดิการสุขภาพจากภาครัฐที่ครอบคลุมเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ช่วยลดภาระทางการเงินเพื่อดูแลสุขภาพคนไทย

#########

You may have missed