สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษา

 

เนื่องด้วย สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของสมาชิก ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 127 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กทม. เป็นการมอบสวัสดิการให้แก่สมาชิกตามสิทธิ์เป็นประจำเช่นทุกปี แม้ว่าในปีนี้จะมีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ แต่สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ยังยืนยันที่จะช่วยเหลือสมาชิกให้ฟันฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
ในการนี้ สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่าน และทีมข่าวกีฬาเข้าร่วมในกิจกรรมมอบทุนการศึกษาดังกล่าว และร่วมทำข่าวกิจกรรมนี้เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป พร้อมกันนี้ สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดเตรียมอาหารกลางวันให้สมาชิก และบุตร-ธิดา รับประทาน ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านและทีมงานข่าวกีฬาด้วยดีเช่นเดิม

 

 

 

You may have missed