วัชระค้านเลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ ย้ำเอาเรื่องโควิด-19 มาอ้างฟังไม่ขึ้น ชี้ให้ดูเลือกตั้งอบจ.เป็นตัวอย่าง


(12 ม.ค.64)นายวัชระ  เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นคือเทศบาลและอบต.ว่ารัฐบาลควรดำเนินการตามกำหนดและหลักการเดิมที่วางเอาไว้ ไม่ควรเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
การยกเรื่องโควิด-19 มาอ้างเพื่อให้เลื่อนไม่ค่อยมีเหตุผลมากนักเพราะคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้จัดการเลือกตั้งนายกอบจ.และสมาชิกอบจ.ในสถานการณ์โควิด-19 มาแล้ว มีการเว้นระยะห่าง มีอสม.ประจำหน่วย ไม่มีรายงานว่าประชาชนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า 40 ล้านคนติดเชื้อโควิด-19 จากหน่วยเลือกตั้งแม้แต่แห่งเดียว การเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น รัฐบาลได้วางจังหวะก้าวมาดีมาก กระทรวงมหาดไทยสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศตั้งงบประมาณเลือกตั้งเทศบาล, อบต.ไว้ในงบประมาณประจำปี 2564 เรียบร้อยแล้ว เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 195 แห่ง เทศบาลตำบล 2,247 แห่ง และอบต. 4,000 แห่งได้เตรียมตัวพร้อมไว้หมดแล้ว  ท้องถิ่นมีงบประมาณเอง รัฐบาลจ่ายเพิ่มเพียงเล็กน้อย ประชาชนกว่า 40 ล้านคนทั่วประเทศก็เตรียมตัวเตรียมใจจะไปเลือกตั้งกันแล้ว ถ้ามติคณะรัฐมนตรีที่จะประชุมออกมาวันนี้
ให้เลื่อนการเลือกตั้งเทศบาลและอบต.ออกไปอีก ประชาชนก็จะด่านายกรัฐมนตรีทุกสภากาแฟทั่วประเทศ

นายวัชระ ระบุว่า “คนที่มาจากการเลือกตั้งย่อมต้องมีวิญญาณประชาธิปไตยที่สัมผัสได้ อย่าสนับสนุนการสืบทอดอำนาจไม่ว่าในระดับใด ถ้าถามว่าทำไมต้องเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมปีนี้ คำตอบก็คือว่าใช้ฐานประชากรเดิมของปี 2562 และกกต.มีความพร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งได้ตามที่เคยจัดการเลือกตั้งนายกอบจ.ในสถานการณ์โควิด-19ประสบความสำเร็จมาแล้ว ถ้าเลื่อนออกไปก็ต้องคิดจากฐานประชากรใหม่ มีงานงอกคือต้องแบ่งเขตเลือกตั้งกันใหม่ตามจำนวนประชากรที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้น
เงินสำหรับเลือกตั้งท้องถิ่นก็เตรียมพร้อมแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ท้าชิงต่างก็เตรียมพร้อมทุกฝ่ายแล้ว รัฐบาลไม่ควรทำให้ประชาชนและประชาธิปไตยฝันค้าง การแพร่ระบาดของโควิด-19 ล่าสุดเกิดจากบ่อนการพนันที่ตำรวจดูแล ติดจากแรงงานต่างชาติที่เจ้าหน้าที่รัฐลักลอบพาเข้ามาในประเทศ  การเลือกตั้งท้องถิ่นจึงต้องควรมีตามที่รัฐบาลเคยวางแผนไว้ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องแสดงบทบาทและภาวะผู้นำออกมาให้ประชาชนได้เห็นในเรื่องนี้

You may have missed