สงขลา-ชาวสงขลา ..เฮ..สมหวังได้ นายกฯอบจ.คนใหม่

สงขลา-ชาวสงขลา ..เฮ..สมหวังได้ นายกฯอบจ.คนใหม่

เลือกตั้งนายก อบจ.สงขลา ครั้งนี้..ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ รายงานว่าหลังทราบผลการเลือกตั้ง นายกฯ อบจ.สงขลา. อย่างไม่เป็นทางการ หนนี้ พบว่าชาวบ้านต่างจับกลุ่มดีใจที่ได้ นายกฯ อบจ.คนใหม่ คือ พันเอกสุชาติ จันทรโชติกุล ผู้สมัครหมายเลข 2 โดยชาวบ้านต่างเชื่อมั่นว่า ” ผู้การชาติ ” จะพัฒนาจังหวัดสงขลาไปสู่ความเจริญที่ดียิ่งขึ้น ทั้งระบบสาธารณูปโภค และความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้รับการยืนยันจาก ” ผู้การชาติ ” ว่าที่นายกฯอบจ.สงขลา ก็ได้รับการยืนยันว่า นับจากนี้ชาวสงขลาจะได้รับการพัฒนาในทุกๆด้าน เพื่อให้ชาวสงขลามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ไม่ให้น้อยหน้าจังหวัดอื่นๆ โดยจะเริ่มผลักดันการพัฒนาในทุกมิติทันที เมื่อเข้ารับตำแหน่ง. ผู้การชาติ กล่าว…

You may have missed