วัชระจวกปิยะบุตรวิพากษ์แต่งตั้งนุรักษ์เป็นองคมนตรีมีนัยยะแอบแฝง? ชี้ผิดจรรณยาบรรณทั้งวิชาการและการเมือง วอนบุพการีช่วยอบรมสั่งสอนด้วย

(5พ.ค.63)นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงนายปิยะบุตร แสงกนกกุล แกนนำคณะก้าวไกล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ที่โพสต์เฟซบุ๊กถึงผลงานของนายนุรักษ์
มาประณีต หลังจากที่ราชกิจจานุเบกษาประกาศแต่งตั้งเป็นองคมนตรีนั้น ไม่น่าเชื่อว่าผู้โพสต์เป็นถึงอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นอาจารย์ผู้สอนกฎหมายมหาชน
จบการศึกษาสูงจากประเทศฝรั่งเศส แต่ก็ไม่ได้ทำให้เป็นคนมีจิตใจสูงเสมอไป การวิพากษ์วิจารณ์บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมนตรี ทำให้เกิดคำถามถึงจรรยาบรรณของความเป็นครูอาจารย์และจรรยาบรรณของนักการเมืองผู้ที่อ้างว่ามีความคิดก้าวหน้าเลิศเลอ และต้องถามถึงเจตนาของนายปิยะบุตรว่าต้องการอะไร มีเจตนาพิเศษอะไรหรือไม่ และต้องการให้บุคคลที่ชื่นชอบศรัทธาตามแนวทางการเมืองของตนให้เข้าใจในกรณีการแต่งตั้งองคมนตรีนี้ไปในทิศทางใด เป็นบวกหรือเป็นลบกับประเทศชาติ เป็นการสร้างสรรค์สังคมหรือกัดเซาะสถาบันใดหรือไม่ รวมทั้งมีเจตนาซ่อนเร้นเป็นนัยยะทางการเมืองประการใด ทั้งที่จริงๆแล้วนายปิยะบุตรควรมีจรรยาบรรณและมารยาททั้งทางวิชาการและการเมือง กอปรกับรัฐธรรมนูญแทบทุกฉบับก็เขียนไว้ชัดเจนแล้วว่าการแต่งตั้งหรือให้พ้นจากตำแหน่งองคมนตรีเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยขององค์พระมหากษัตริย์ เมื่อรัฐธรรมนูญบัญญัติเช่นนี้มาแต่โบราณ การที่นายปิยะบุตรเขียนเฟ๊ซบุ๊คเหน็บแนมบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญ เพื่อชักจูงจิตใจผู้หลงศรัทธาตนให้เกิดความคล้อยตามในจิตอคติเฉพาะตน จึงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่บุคคลผู้เป็นอาจารย์และผู้นำทางการเมืองจะกระทำเยี่ยงนี้

นายวัชระ กล่าวอีกว่า นายปิยะบุตรอาจไม่ชอบใจผลงานของนายนุรักษ์ มาประณีต อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญในบางเรื่อง เช่น ผลงานการยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 10 ปี ก็เป็นเพียงอคติส่วนตัว แต่การมากระแนะกระแหนเหน็บแนมบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมนตรีนับเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำในสังคมไทยและเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง จึงใคร่ขอให้บิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่ของนายปิยะบุตรหากยังมีชีวิตอยู่ โปรดกรุณาช่วยสั่งสอนนายปิยะบุตรให้สำนึกบุญคุณแผ่นดินเป็นการด่วนด้วย

You may have missed