เตือน อย่าฝ่าฝืน เคอร์ฟิว สงกรานต์ นี้ “บิ๊กกบ” หัวหน้าศปม. งดเว้น จัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ

งดเว้น เดินทางกลับภูมิลำเนา
งดเว้น รดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี งดเว้น ร่วมกิจกรรมรวมตัวคนหมู่มาก
ขอปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ
เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโควิด-19
ขอแค่สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน
ไหว้ผู้ใหญ่ ห่าง 2 เมตร
ย้ำ เตือน อย่าฝ่าฝืน เคอร์ฟิว

พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กล่าวว่า ขอความร่วมมือประชาชน ในการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์

โดยขอความร่วมมือในการงดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา งดเว้นการรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยเด็ดขาด

สำหรับการสืบสานเทศกาลประเพณีสงกรานต์ขอให้เป็นการปฏิบัติ สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน

การกราบไหว้และขอพรผู้ใหญ่ โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร

หรือใช้ช่องทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์แทน เพื่อให้มีความปลอดภัยจากการแพร่และรับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ส่วนมาตรการเคอร์ฟิว ระหว่างเวลา 22.00-0400น. นั้น ถือเป็นข้อกำหนดที่ประชาชนต้องปฏิบัติตามจากที่ได้มี
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
หากผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่มีข้อยกเว้น

และในขณะนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ดียังวางใจไม่ได้ จึงขอความร่วมมือทุกคนตลอดจนบริษัท ห้างร้านต่างๆและภาคเอกชน ยังคงปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานที่บ้าน
(Work From Home) และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัดต่อไป
Cr.Wassana Nanuam

You may have missed