ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จัดพิธีปล่อยแถวขบวนรถประชาสัมพันธ์ ของสถานีตำรวจ โดยรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาด COVID -19

และขอความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา 22.00 น.ถึง 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ณ ลานหน้า สภ.เมืองลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง

8 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น. ลาน
พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผบก.ภ.จว.ลำปาง พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จวลำปาง เป็นประธาน ปล่อยแถวขบวนรถประชาสัมพันธ์ ของสถานีตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง รวม 21 สถานี 1 กองกำกับการ เพื่อออกรณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อเพื่อชาติ และให้ความร่วมมือตามมาตรการเว้นระยะห่าง หรือ Social Distancing รวมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศเคอร์ฟิว ที่ห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. โดย พร้อมนี้ได้จัดชุดปฏิบัติการพิเศษ กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลำปางออกตรวจเป็นประจำในห้วงเวลาเคอร์ฟิว เพื่อเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด -19
การปล่อยแถวประชาสัมพันธ์ในครั้ง ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางได้จัดให้มีการนำรถประชาสัมพันธ์ออกเสียงประกาศเคลื่อนที่ตามเส้นทางในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง สภ.ในเขตรับผิดชอบทั้ง 21 สภ. ในสังกัด ภ.จว.ลำปาง.และได้ส่งคลิปเสียง(สปอร์ต)รณรงค์โรคระบาดไวรัสโควิด 19 ป้ายประกาศ ภ.5 (info) ให้หน่วยประสัมพันธ์ จังหวัดลำปาง สื่อมวลชน สื่อโซเชียล ช่วยประสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่ง

You may have missed