จังหวัดร้อยเอ็ด แถลงข่าวครั้งที่ 14 ยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 3 ราย กลับบ้านแล้ว 1 ราย รับผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าศูนย์กักกัน 9 คน

เมื่อเวลา 15.00.น วันที่ 6 เมษายน 2563 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าวสรุปสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 14 พร้อมด้วย นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ผู้แทนมณฑลทหารที่ 27 ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันนี้ มีผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด -19 จำนวน 167 ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 3 ราย กลับบ้านแล้ว 1 ราย รักษาในโรงพยาบาล 2 ราย ตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 163 ราย และอยู่ระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ราย ข้อมูลการติดตามผู้เดินทางจากพื้นที่เขตติดต่อโรคอันตราย ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน รอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 5 เมษายน 2563 แยกกักกันตัวเองที่บ้านพักจำนวน 131 คน ติดตามเฝ้าระวังครบ 14 วัน จำนวน 112 คน และอยู่ในระหว่างติดตามยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 19 คนส่วนการติดตามผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง จำนวน 29 ประเทศ ตามประกาศของกรมควบคุมโรค คุมไว้สังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน 417 คน ติดตามครบ 14 วัน 355 คน อยู่ระหว่างติดตามยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 62คน ผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แยกตัวสังเกตอาการที่บ้านพัก 14 วัน จำนวน 21,179 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 5,368 คน ยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 15,811 คน
นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สำหรับการรับตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าศูนย์กักกักกัน ที่ โรงแรม เดอะเบด โฮเตล ณ วันที่ 6 เมษายน 2563 มีจำนวน 9 คน เป็นเพศชาย จำนวน 3 ราย มาจากประเทศมาเลเซีย 2 ราย และกาตาร์ 1 ราย เพศหญิง จำนวน 6 ราย มาจากประเทศกัมพูชา จำนวน 3 ราย มาเลเซีย 2 ราย และสิงคโปร์ 1 ราย ทั้งยังมีสุขภาพที่แข็งแร็งไม่ได้แสดงอาการเจ็บป่วยแต่อย่างใด ซึ่งทางจังหวัดจัดอาหาร การดูแลสุขภาพ และ ความปลอดภัย เป็นอย่างดี
จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังและมีการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดโดยกลุ่มที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงทั้งต่างประเทศและในประเทศ ขอให้แยกตัวเองกัดสังเกตอาการที่พัก 14 วัน ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับคนในครอบครัว แยกสิ่งของ เครื่องใช้ ทุกชนิด ไม่กินอาหารร่วมกันกับผู้อื่น ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่นาน 20 วินาที สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกจากห้องพัก ไม่ควรออกนอกบ้านไปพบปะสังสรรค์หรือ ร่วมกิจกรรมใดๆในระหว่างที่กักตัวเอง หากมีไข้ร่วมกับอาการ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง
//////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

You may have missed