วิธีลงทะเบียน รับเงินชดเชย 7,500 บาท จากประกันสังคม

วิธีลงทะเบียน รับเงินชดเชย 7,500 บาท จากประกันสังคม

วิธีลงทะเบียน รับเงินชดเชย จากประกันสังคม เดือนละ 7,500 บาท สำหรับลูกจ้างในระบบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

จากกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดในประเทศไทยและต่างชาติ โดยมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวัน อีกทั้งยังพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากทั่วโลก

สำหรับในไทยนั้นมีคนถูกเลิกจ้าง และว่างงานทันที โดยผู้มีสิทธิ์รับเงิน 5,000 บาท จาก “เราไม่ทิ้งกัน” เป็นเวลา 3 เดือนนั้น จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ “โควิด-19″ โดยเป็นผู้ทำงานอิสระ (ยกเว้นเกษตรกร) หรือผู้ประกันตนในมาตรา 39 และมาตรา 40 เท่านั้น ซึ่งมนุษย์เงินเดือน” ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา 33 จะไม่สามารถรับเงินจากโครงการเราไม่ทิ้งกันในครั้งนี้ แต่มีสิทธิ์รับเงินชดเชยจากประกันสังคมในฐานะผู้ว่างงาน ผ่านการ “ลงทะเบียนผู้ว่างงาน” ทั้งกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมถึงกรณีอื่นๆ ได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

วิธีลงทะเบียนรับเงินชดเชย ออนไลน์ เดือนละ 7,500 บาทจาก ประกันสังคม
ยื่นแบบได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หน้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th/eform_news

http://www.topicza.com/news105407.html?d=02042020&f=19022

via.E23FWW