สภากาชาดไทยเริ่มส่งอาหารให้ผู้กักตนเอง 14 วัน

•สภากาชาดไทยเริ่มส่งอาหารให้ผู้กักตนเอง 14 วันไม่ต้องออกนอกที่พักเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิดผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศhttps://youtu.be/eO3NVFzuAOE

You may have missed